Medicína

Vysoké podpatky škodí zdraví


Kategorie: Aktuality 
05.září 2019

Lékařům Kliniky rehabilitačního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK se ve spolupráci s tureckými kolegy z Hacettepe University v Ankaře podařilo odhalit nová fakta vedoucí k bližšímu pochopení vlivu dlouhodobého nošení obuvi na vysokém podpatku na vybrané struktury kolenního a hlezenního kloubu. O výsledcích studie informuje odborný článek publikovaný v PM&R Journal, oficiálním časopise AAPM&R (American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation).

Některé odhady uvádějí, že až 40 % žen v produktivním věku nosí pravidelně obuv na vysokém podpatku. Podle řady studií a experimentů tento módní fenomén sice podporuje ženskou přitažlivost, ale tento psychosexuální jev pravděpodobně není spojen pouze přímo s konkrétní obuví, ale také se sdruženou změnou zakřivení páteře a zvýrazněním hýžďových kontur. Dlouhodobé nošení vysokých podpatků může ale také působit nepříznivě na pohybový aparát. Za prokázané se považuje zvýšené riziko poranění hlezna a rozvoje vbočeného palce (hallux valgus). Jsou ale předpokládány i další zdravotní důsledky, jako je chronická bolest v kříži, artróza kolenních kloubů a onemocnění Achillovy šlachy.

V minulosti publikované odborné práce hodnotily zátěž chůze na vysokých podpatcích na kolenní klouby nepřímo (laboratorní experimenty). V nové studii s výsledky publikovanými v červnovém čísle PM&R Journal však autoři použili přímé zobrazení kolenní chrupavky, Achillovy šlachy a plosky nohy s použitím diagnostického ultrazvukového přístroje. „Odborníci prokázali, že dlouhodobé nošení vysokých podpatků působí negativně na strukturu Achillovy šlachy a způsobuje časné artrotické změny na kolenní chrupavce - a to i u mladých žen,“ vysvětluje MUDr. Kamal Mezian, Ph.D., z Kliniky rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK. 

Spolupráci kolegů z 1. LF UK v Praze s rehabilitačními lékaři z Hacettepe University v turecké Ankaře podporuje také přednostka kliniky MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA. Publikovaná práce dokazuje, že faktory životního stylu ovlivňující kvalitu života v rozvinutém světě stojí za to dále zkoumat a domněnky, podle jejích slov, je nutné nahrazovat fakty.

Ačkoliv vysoké podpatky mohou při dlouhodobém nošení způsobovat zdravotní problémy, nižší podpatky mohou naopak dokonce pomáhat. Za relativně bezpečnou se považuje výška podpatku do 3–4 centimetrů. Toto mírné zvýšení se doporučuje i u pacientů s bolestmi pat v důsledku přetížení (patní ostruha). Odborníci pacientkám doporučují nošení obuvi na vysokém podpatku pouze výjimečně při zvláštních příležitostech.

U některých žen může při volbě výšky podpatku vzniknout dilema mezi motivací v oblasti psychosexuální a vlastním zdravím. Z etického hlediska je také problematický vnější tlak od některých zaměstnavatelů, kteří vyžadují u žen vysoké podpatky jako „dress code“. Podle názoru odborníků by se v těchto případech měla respektovat možná zdravotní rizika. Např. v Kanadě byl v roce 2017 uzákoněn zákaz povinného vyžadování obuvi na vysokém podpatku zaměstnavatelem. K podobnému kroku již přistoupily například i úřady na Filipínách.

Dle TZ

 

www.vfn.cz

www.lf1.cuni.cz

  

Autor: MUDr. Olga Wildová