Medicína

Účinek nintedanibu na zpomalení poklesu plicních funkcí (studie)


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
29.červenec 2019

Společnost Boehringer Ingelheim oznámila v červenci 2019, že studie SENSCIS® splnila primární cíl: snížení roční míry poklesu usilovné vitální kapacity (FVC) u pacientů se systémovou sklerodermií s  intersticiálním plicním onemocněním (SSc-ILD). Nintedanib podle výsledků studie signifikantně zpomaluje pokles plicní kapacity u pacientů se SSc-ILD ve srovnání s placebem. U pacientů užívajících tento přípravek došlo ke 44% snížení míry poklesu plicních funkcí měřeného pomocí FVC po 52 týdnech. Tyto nové údaje byly zveřejněny v New England Journal of Medicine (NEJM) a prezentovány odborné veřejnosti na mezinárodní konferenci American Thoracic Society (ATS) v americkém Dallasu.


 

SENSCIS® je největší randomizovanou kontrolovanou studií u pacientů s SSc-ILD - onemocněním, na které v současnosti neexistuje žádná schválená léčba.  Výsledky dále prokázaly podobný profil bezpečnosti a snášenlivosti léku jako u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou (IPFnejčastějším nežádoucím účinkem byl průjem). Nintedanib byl již schválen ve více než 70 zemích jako přípravek k léčbě pacientů s idiopatickou plicní fibrózou (IPF). Výsledky studie se staly základem žádosti o registraci přípravku k léčbě  SSc-ILD podané společností Boehringer Ingelheim u amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léků (FDA) a Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) v prvním čtvrtletí roku 2019. FDA nedávno zařadila nintedanib mezi přednostně hodnocené přípravky k léčbě  SSc-ILD.

Systémová sklerodermie je vzácné nevyléčitelné autoimunitní onemocnění postihující pojivové tkáně. Může vést ke zjizvení (fibróze) kůže a dalších orgánů, včetně srdce, plic, trávicího ústrojí a ledvin s život ohrožujícími komplikacemi. Téměř u 25 % pacientů dochází do tří let od diagnózy k významnému plicnímu postižení. Přidružené plicní intersticiální onemocnění je hlavní příčinou úmrtí pacientů se systémovou sklerodermií. Lék by mohl znamenat přínos v životě pacientů s tímto vzácným a často život ohrožujícím onemocněním.

Nintedanib byl již schválen ve více než 70 zemích jako přípravek k léčbě pacientů s idiopatickou plicní fibrózou (IPF) – chronickým a v konečné fázi smrtelným onemocněním charakterizovaným zhoršením plicních funkcí. Lék dosud užívalo více než 70 000 pacientů s IPF. Dle TZ

www.amic.cz

Tiskovou zprávu vydala Korporátní centrála v Ingelheimu, Německo za účelem poskytnutí informací o globální činnosti společnosti. Registrace a informace o registrovaných přípravcích se mohou v jednotlivých zemích lišit.

www.boehringer-ingelheim.com

 

Autor: MUDr. Olga Wildová