Medicína

Dotaz pro VZP – čerpání příspěvků novými klienty


Kategorie: Aktuality Dotazy na VZP 
04.červenec 2019

Budeme pojištěni u VZP od 1. 7. Můžeme pro čerpání příspěvků uplatnit i doklady z doby, kdy jsme u VZP nebyli? Jde mi hlavně o bezlepkovou dietu pro dceru a příspěvky na pohybové aktivity.

Odpovídá Mgr. Oldřich Tichý, MBA, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

Od doby, kdy stanete se našimi pojištěnci, můžete požádat o příspěvky z našeho fondu prevence jako kterýkoli jiný klient, a to v plné výši, jak je u daného příspěvku stanovena. Všechny potřebné informace najdete na stránkách www.vzp.cz/vyhody. Konkrétní podmínky jsou stanoveny u jednotlivých příspěvků, věnujte ale pozornost i obecným podmínkám pro čerpání příspěvků z fondu prevence (zde).

K žádostem o jednotlivé příspěvky z fondu prevence, které budete po 1. 7. 2019 podávat, můžete uplatnit platební doklady, které nebudou v den podání žádosti o příspěvek starší než 3 měsíce od data vystavení. Tato podmínka ale platí pro všechny klienty, nejen pro ty nové. Nevztahuje se jen na příspěvky v programu Maminka (v době těhotenství i po porodu) a na příspěvky pro nedonošené novorozence, dárce krve a dárce orgánů, kde je možno během roku 2019 předložit platební doklady vystavené od 1. 10. 2018. U příspěvků na školní a mimoškolní pohybové aktivity pro děti (do výše 2x500 Kč) i na pohybové aktivity pro dospělé (500 Kč) však platební doklady musí splňovat podmínku tří měsíců. Žádost je nutné podat do 30. 11. letošního roku.

Specifické podmínky a termíny pro podání žádostí o příspěvek se pak týkají právě programu Bezlepková dieta pro pacienty s celiakií, na který se ptáte. Získat můžete až 3 000 Kč za pololetí. Platební doklady pro žádost o příspěvek za první pololetí musí být vystaveny od 1. 1. do 30. 6. 2019 a žádost se podává od 1. 7. do 31. 8. 2019. K první žádosti o příspěvek na bezlepkovou dietu je také nutné přiložit lékařem potvrzený doklad o diagnóze; u dalších žádostí už ho po vás chtít nebudeme, protože celiakie vyžaduje celoživotní dietu. O příspěvek za druhé pololetí pak budete moci žádat od 1. 12. do 31. 12. 2019 s platebními doklady vystavenými od 1. 7. do 31. 12. 2019 (v případě podání žádosti poštou musí být žádost odeslána nejpozději 15. 12. 2019).

I naši noví klienti, kteří k nám přejdou v polovině roku, tedy získají na bezlepkovou dietu příspěvek v plné výši až 6 000 Kč za rok. Pozor ale na to, že nevyčerpaná částka za první pololetí se nepřevádí do pololetí druhého. Musíme rovněž upozornit, že není možné souběžně čerpat příspěvek na bezlepkovou dietu i nový příspěvek na nízkobílkovinnou dietu, zavedený od 1. 6. 2019. Tento příspěvek má obdobné podmínky a termíny pro podání žádostí, ale je určen jen pro pacienty s přesně stanovenými diagnózami vzácných vrozených metabolických vad.

Připomínáme také, že jako pojištěnci VZP můžete získat i další výhody, nejen finanční příspěvky z fondu prevence. Můžete se totiž zaregistrovat do našeho Klubu pevného zdraví a začít hned využívat všechny slevy a další benefity, které členům KPZ poskytují naši smluvní partneři po celé republice.

www.vzp.cz

 

 

 

 

 

Autor: MUDr. Olga Wildová