Medicína

Léčivý přípravek Jardiance získal Galénovu cenu


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
08.červen 2019

Galénova cena je v oblasti farmaceutického výzkumu vnímána jako jakási malá Nobelova cena, tedy analogicky jako např. Templetonova cena každoročně udělovaná osobnostem, které se zasloužily o přínos v oblasti pokroku ve výzkumu a objevech týkajících se duchovních skutečností. Udělování Galénovy ceny zanedlouho oslaví již půl století od svého založení francouzským lékárníkem Rolandem Mehlem v roce 1970. Primárním záměrem tehdy bylo podpořit významné pokroky ve farmaceutickém výzkumu a ne jinak je tomu i dnes. Hodnocení provádí porota předních odborníků ve svých oborech sestávající z lékařů, toxikologů, farmakologů a farmaceutů z celého světa včetně řady nositelů Nobelových cen. Pravidelné každoroční udělování ceny se za téměř pět dekád stalo společensky významnou a vysoce prestižní událostí.

Lékárník Mehl s pojmenováním ocenění vsadil na osobu antického lékaře Claudia Galéna (129–216), dnes zřejmě nejproslulejší svojí teorií o čtyřech tělesných tekutinách (cholé, melancholé, sanguis a phlegma), které jsou základem pro rozlišování (pozn.: dnes již víceméně překonaného) různých typů temperamentu. Za svůj život sepsal více než pět se učených děl zabývajících se anatomií, fyziologií, patologií, lékařskou teorií a nejrůznějšími formami terapie. Byl prvním, kdo ustanovil umění přípravy léčiv s obsahem více složek (pozn.: odsud výraz galenické přípravky či galenika). Jeho prohlášení, že primárním cílem medicíny je péče o nemocné, se stalo základním kamenem moderní medicíny.

Hlavní pohnutkou pro vývoj nových léčiv je primárně snaha o úspěšnou léčbu, případně prevenci nebo diagnostiku nejrůznějších onemocnění. Snaha byla korunována oceněním, jakým je Galénova cena,  tedy nejvyšší pocty, které se na sklonku loňského roku 2018 dostalo léčivému přípravku Jardiance (úč. látka empagliflozin).

Cena má více kategorií a přípravek Jardiance zde zvítězil v kategorii „nejlepší farmaceutický výrobek“. Stalo se tak 28. listopadu 2018 v senegalském hlavním městě Dakaru. Poprvé tak v celé historii udělování byli vítězové vyhlášeni na africkém kontinentě. Jardiance byl vybrán z dvaceti dalších inovativních přípravků deklarujících významný přínos mj. též v léčbě spinální svalové atrofie, syndromu získaného imunodeficitu aj.

Glifloziny, vzhledem ke svému mechanismu známé rovněž jako inhibitory SGLT-2, jsou stále ještě velmi mladou podskupinou perorálních antidiabetik. Vedle příznivého ovlivnění metabolismu glukózy však navíc jejich užívání představuje i významný přínos z hlediska kardiovaskulárního rizika u diabetiků 2. typu, o čemž v případě empagliflozinu referují výsledky rozsáhlé randomizované klinické studie EMPA-REG OUTCOME (n = 7 020).Glifloziny (tj. kromě empagliflozinu rovněž dapagliflozin a kanagliflozin) významně snižují riziko hospitalizace z důvodu srdečního selhání, stejně tak jako zpomalují progresi postižení ledvin.

Empagliflozin však jako jediný významně snižuje riziko úmrtí z kardiovaskulární příčiny. Nejnověji byla odborná veřejnost na loňském setkání American Heart Association (AHA) seznámena s výsledky klinické studie EMPRISE (EMPagliflozin compaRative effectIveness a SafEty). Ta v souboru 35 tisíc nemocných poskytla jasné a přesvědčivé důkazy o jeho terapeutickém přínosu, které potvrdily závěry předchozích studií. Ve srovnání s inhibitory dipeptidylpeptidázy-4 (DPP-4) byl empagliflozin provázen celkovým snížením relativního rizika hospitalizace pro srdeční selhání o 44 %. Přínos byl pozorován v široké škále nemocných s různým stupněm kardiovaskulárního rizika.

Glifloziny jsou inovativní skupinou perorálně užívaných antidiabetik, jejichž potenciál většinu odborné veřejnosti stále překvapuje. Výrazné snížení kardiovaskulárního rizika, srdečního selhání či zachování ledvinných funkcí od antidiabetik by ještě nedávno tušil jenom málokdo. Dnes se stává realitou, o čemž svědčí i zavádění gliflozinů do terapeutických schémat u diabetiků 1. typu nedostatečně kompenzovaných inzulinoterapií. Stejně tak se posílilo i jejich postavení v platných doporučeních ESC/ČKS, ADA/EASD 2018, ACC 2018.

Dle MUDr. Jiřího Slívy, Ph.D., z Ústavu farmakologie, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova

 Literatura

1. Galien Foundation. https://www.prnewswire.com/news-releases/the-galien-foundation-debuts-2018-prix-galien-usa-nominees-in-best-biotechnology-product-best-pharmaceutical-product-and-best-medical-technology-categories-300686964.html. Accessed 30 May 2019.

2. Zinman B, Wanner C, Lachin JM, et al. Empagliflozin, cardiovascular outcomes and mortality in type 2 diabetes.  N Engl J Med 2015; 373:2117-2128.

3. Patorno E, Pawar A, Frnklin JM, et al. Empagliflozin and the risk of heart failure hospitalisation in routine clinical care: A first analysis from the Empagliflozin Comparative Effectiveness And Safety (EMPRISE) Study. Abstract and poster presented at the American Heart Association (AHA) Scientific Sessions, 10-12 Nov 2018, Chicago, IL, USA.

Autor: MUDr. Olga Wildová