Medicína

Stáří a kondici svých plic zná nyní 3 601 Čechů


Kategorie: Aktuality 
10.červen 2019

Téměř 20 % lidí, kteří přišli do vybraných lékáren zkontrolovat stav svých plic, zjistilo, že jim nefungují správně. Lékárníci je poslali k lékařům na další vyšetření. Akci pod názvem Týden měření plicního věku zahájily vybrané české lékárny v dubnu a nabízely návštěvníkům asi 10minutové vyšetření k posouzení jejich stáří a kondice plic za pomoci speciálního měřicího přístroje. Nabídky v dubnu využilo 3 601 lidí, určitou formu obstrukce našli lékárníci u 626 z nich. Tito lidé mohou trpět například chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) nebo průduškovým astmatem. Nejhorší stav zaznamenali lékárníci u šestice žen.

Když byla akce pořádána minulý rok, přišlo si plíce zkontrolovat kolem tisícovky návštěvníků, letos v kratší době třikrát tolik, což je určitým ukazatelem, že se stále více lidí zajímá o své zdraví. Je také možné, že většina lidí má z lékárníka menší obavy než z lékaře a prostředí lékárny vnímají jako méně formální. Toto měření má doporučující charakter – doporučí-li lékárník pacientovi návštěvu lékaře, je na každém, zda tuto radu uposlechne.

Do lékáren na speciální měření nejčastěji zavítali lidé starší 65 let – tvořili 58,2 % ze všech změřených. O své zdraví se více zajímaly ženy – v poměru s muži „skórovaly“ 3:2. Nejvíce se o vyšetření zajímali lidé v Moravskoslezském kraji (509 vyšetřených), v Ústeckém kraji (483 vyšetřených) a na Zlínsku (409 vyšetřených). Naopak nejméně jich dorazilo na Liberecku (51). Těžkou nebo středně těžkou obstrukci lékárníci odhalili u 84 lidí, lehkou u 542 návštěvníků.

Nejčastěji měli plíce v nepořádku lidé na jihu Čech – 26,5 % příchozích vykázalo nějakou formu obstrukce, v jednom případě dokonce velmi vážnou. Hned poté následoval kraj Královéhradecký s 23, 6 % lidmi v potížích a na třetím místě je kraj Moravskoslezský s 20,8 % – odtud také pocházejí 2 ženy s těžkou formou plicní obstrukce.

Podle MUDr. Pavla Hroudy, pneumologa z Nemocnice Na Homolce, je screeningové vyšetření plicních funkcí v lékárnách pro rizikovou skupinu lidí velmi přínosné. Může totiž odhalit kuřácké postižení plic již v počátečním stadiu, což při včasném zahájení léčby a zanechání kouření povede k výraznému zpomalení poklesu plicních funkcí a zamezení, předčasnému stárnutí plic. Přínosné pak je i to, že následné plicní vyšetření může odhalit i další potenciálně závažné choroby, včetně nádoru plic.

Měření plicního věku je screeningová metoda, která nestanovuje diagnózu ani nenahrazuje lékařské vyšetření. Jejím cílem je včasný záchyt nemocných a prevence závažných plicních chorob.

Informace o měření plicního věku naleznete na http://www.alphega-lekarna.cz/plicni-vek-poradna.  Dle TZ.

www.mavepr.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová