Medicína

Týden adherence – dodržování pokynů lékaře


Kategorie: Aktuality 
06.březen 2019

Kolik berete léků? Umíte je vyjmenovat? Stalo se Vám, že jste neužíval své léky dle doporučení lékaře? … tyto a další otázky budou v březnu 2019 klást svým pacientům praktičtí lékaři a internisté ve 150 ambulancích po celé ČR. Účelem je se dozvědět, proč tolik pacientů nedodržuje předepsanou léčbu. Ochota pacienta spolupracovat s lékařem a dodržovat pokyny – tzv. adherence – je pro účinek léčby naprosto klíčová. A právě tím se bude zabývat Týden adherence, který podpořili odborníci z řad diabetologů, internistů a praktických lékařů ve spolupráci se společností Teva.

„Léky, které pacient nebere, nefungují, přitom adherence k léčbě je zásadním předpokladem úspěchu jakékoli terapie,“ řekl na TK koncem února 2019 v Praze předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA. Největšími „hříšníky“, co se dodržování léčby týče, jsou podle odborníků lidé s vysokým tlakem – hypertonici, lidé s vysokým cholesterolem a diabetici II. typu. „Nemoc je přímo nebolí ani nijak neomezuje. Špatná adherence jim vše „spočítá“ až později. V mé ordinaci nedodržuje léčbu 20–30 % pacientů, kteří mají vysoký tlak, cholesterol nebo cukrovku,“ uvedl praktický lékař MUDr. Igor Karen ze Společnosti všeobecného lékařství.

A potvrzuje to i letošní průzkum Ipsos, který iniciovala společnost Teva, provedený mezi 1 000 Čechy a Slováky s cukrovkou II. typu, s vysokým tlakem nebo vysokým cholesterolem. V něm se k nedodržování předepsané léčby přiznávají samotní pacienti. Více než polovina diabetiků a hypertoniků připouští, že své léky neužívají přesně. Jako nejčastější důvod uvádějí, že zapomněli nebo měli dojem, že léky v daný moment nepotřebují.

Přitom non-adherence, tedy nespolupráce, se pak projevuje častými pobyty v nemocnicích a zdravotní systém stojí miliardy korun navíc. Podle předsedy České společnosti pro aterosklerózu prof. MUDr. Michala Vrablíka, Ph.D., ovlivňuje ochotu a schopnost pacienta dodržovat léčbu mnoho věcí. „Například zda nemoc pacienta akutně trápí, jak trvá dlouho, kolik léků denně užívá, zda má nežádoucí účinky po braní svých léků, zda chápe, co mu lékař říká, jestli se s nemocí smířil nebo také doplatky léků.“

Odborné studie ukázaly, že i lidé, kteří prodělali infarkt, stejně do 2 let přestali v 50 % brát léky tak, jak by měli. U těchto pacientů je pak riziko opětovné příhody o 50–80 % vyšší.

Na TK uvedla vlastní zkušenost s adherencí paní Simona (49), které, stejně jako jejímu bratrovi, lékaři našli familiární hypercholesterolémii (vrozené zvýšené hodnoty cholesterolu. Pokud se pacient neléčí, hrozí mu riziko srdečního infarktu nebo cévní mozkové příhody.) Oba byli lékařem poučeni o nutnosti léčby. Zatímco pacientka brala léky pravidelně, její bratr léčbu prakticky ignoroval. Ve 34 letech zemřel na infarkt. Pochopila, že bez léčby by dopadla špatně, a stejně tak si to uvědomuje i její jedna z dcer, která chorobu rovněž zdědila. Podle prof. Vrablíka s dodržováním léčby mívají často problém právě mladí lidé, kteří nemoc odmítají.

Z průzkumu v lékárnách dr. Max mezi 14 000 návštěvníky – pacienty s vysokým tlakem – zase vyplynulo, že největší potíže s dodržováním léčebného režimu mají hypertonici-kuřáci, kteří si nepravidelně kontrolují krevní tlak a mají po lécích nežádoucí účinky. Lékař by se na takové skupiny pacientů měl zaměřit.

Důležitá je také spolupráce lékárníků. Léčba pacienta předepsáním přípravku nekončí. V lékárně lze apelovat na pacienty s vysokým krevním tlakem, aby si pravidelně kontrolovali krevní tlak, a u diabetiků glykemii. Týden adherence s výzvou Chcete se léčit účinně? Lečte se správně, startuje 25. 3. 2019 a cílem je upozornit pacienty, kteří se potýkají s chronickým onemocněním, na skutečnost, že je třeba převzít za své zdraví zodpovědnost.

 Dle TZ

 https://www.teva.cz/o-adherenci/.

 

Autor: MUDr. Olga Wildová