Medicína

Evropská studie o účincích přípravků Spiolto® Respimat®


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
18.únor 2019

Společnost Boehringer Ingelheim oznámila výsledky studie OTIVACTO, observační klinické studie probíhající v reálném prostředí evropských států, která analyzovala data 7 443 pacientů trpících CHOPN (Chronickou obstrukční plicní chorobou) a léčených přípravkem Spiolto® (tiotropium 5 µg /olodaterol 5 µg) Respimat®. Data byla představena na zářijovém kongresu ERS v Paříži. Pacienti zapojeni do studie hlásili významné zlepšení fyzického výkonu i celkové kondice a spokojenost s inhalačním zařízením a léčbou. Zlepšení byla pozorována u pacientů s různě závažným stavem onemocnění.

Zlepšení bylo možné pozorovat napříč všemi kategoriemi GOLD (Globální iniciativa pro CHOPN), přičemž nejvýraznější zlepšení vykazovali symptomatičtí pacienti: 79,7 % pacientů klasifikovaných jako kategorie GOLD D dosáhlo terapeutického úspěchu, stejně jako 70,9 % pacientů klasifikovaných jako kategorie GOLD B.

U CHOPN je dodržování léčby klíčové pro dosažení úspěšných výsledků. Schopnost správné inhalace hraje klíčovou roli při distribuci léčivé látky hluboko do plic, kde proniká i do malých cest dýchacích. Ve studii OTIVACTO se vice než 80 % pacientů cítilo velmi spokojeno jak s inhalací pomocí systému Respimat®, tak i s celkovou léčbou pomocí kombinací tiotropium/olodaterol.

Randomizované kontrolované klinické studie jsou navrhovány za účelem hodnocení účinnosti a bezpečnosti léčiv na základě jasně definovaných podmínek pro vybrané populace pacientů. Naproti tomu studií z reálného prostředí se účastní i pacienti s charakteristikami, které by jim často znemožňovaly účast v randomizovaných kontrolovaných klinických studiích. Studie z reálného prostředí jsou doplňkem randomizovaných kontrolovaných klinických studií a zkoumají výsledky na skupinách pacientů, kteří jsou vice reprezentativní pro klinickou praxi, než je tomu u prospektivních klinických studií. Studie z reálného prostředí jsou klíčové pro zachycení relevantních dat a poskytují klinicky významné informace, které mohou být použity ke zlepšení léčby.

Duální bronchodilatační léčba tiotropium/olodaterol 5/5µg byla schválena pro udržovací dlouhodobou bronchodilatační léčbu pacientů s CHOPN při dávkování jednou denně ve formě dvou střiků. K podávání kombinované terapie tiotropium/olodaterol se používá inhalační systém, který aktivně vytváří jemnou pomalu se pohybující mlžinu pronikající hluboko do plic pacienta bez nutnosti vynaložit větší nádechové úsilí. Dle TZ

www.facebook.com/boehringeringelheim
www.twitter.com/Boehringer
www.youtube.com/user/boehringeringelheim

www.amic.cz

 

 

 


 

Autor: MUDr. Olga Wildová