Medicína

Ochranný limit VZP


Kategorie: Aktuality 
06.únor 2019

Více než 422 milionů korun vrátila VZP svým klientům, kteří loni zaplatili v lékárnách za započitatelné doplatky na léky více, než kolik stanoví tzv. ochranný limit. Ve srovnání s rokem předchozím jde o dramatický nárůst o téměř 350 milionů korun (466 %). Důvodem je to, že se ochranný limit od loňska změnil. Zatímco předloni ho překročilo 60 tisíc klientů VZP, v minulém roce jich bylo téměř 426 tisíc.

Ještě v roce 2017 byl ochranný limit 5 tisíc korun a pro děti a seniory nad 65 let byla částka snížena na polovinu. To se ale loni zásadně změnilo – limit byl pro děti do 18 let a seniory mezi 65 a 70 lety nastaven na jeden tisíc korun. Pro seniory nad 70 let jde nově dokonce jen o 500 korun. Vše, co lidé zaplatí za započitatelné doplatky na léky navíc, jim VZP vrací.

V následující tabulce je podrobně zachyceno, jak se situace vyvíjela při srovnání let 2015 až 2018 a kolik peněz VZP vracela svým klientům. Srovnání sahající před rok 2015 by bylo zásadně zkresleno tím, že v roce 2014 lidé ještě platili třicetikorunové regulační poplatky za návštěvu lékaře. Ty se do ochranného limitu rovněž započítávaly. Od roku 2015 už do ochranného limitu spadají jen doplatky za léky.

 

Kolik klientů VZP překročilo ochranný limit a kolik jim pojišťovna vracela

 

 

Počet pojištěnců s přeplatkem

Vrácená částka v Kč

Rok 2015

47 115

58 853 000

Rok 2016

49 708

59 988 170

Rok 2017

60 245

74 578 586

Rok 2018

425 993

422 488 175

 

Bližší pohled na strukturu klientů, kterým VZP peníze za loňský rok poslala zpět, ukazuje, že změna ochranného limitu pomohla těm nejpotřebnějším – z celkového počtu 425 993 klientů, jichž se vratky týkaly, jich více než 85 % bylo v nejstarší věkové kategorii nad 70 let. Téměř 14 % pak bylo ve věku do 18 let nebo mezi 65 a 70 lety. Dle TZ

 

www.vzp.cz

 

Autor: MUDr. Olga Wildová