Medicína

Den dětské onkologie


Kategorie: Aktuality Rakovina 
25.leden 2019

Léčba onkologických onemocnění u dětí má obrovské úspěchy, vyléčí se jich více než osmdesát procent. Jenže až šedesát procent z nich může trpět pozdními následky léčby, a to třeba i desítky let po jejím ukončení. Právě jim je proto věnován letošní jubilejní 5. ročník Dne dětské onkologie (DDO) s názvem „Den rekordů a zábavy pro všechny děti“, který se koná 16. února 2019 od 13.30 do 20.00 hodin ve spodní části Václavského náměstí v Praze.

Akci organizuje spolek HAIMA CZ ve spolupráci s MUDr. Lucií Hrdličkovou a Klinikou dětské hematologie a onkologie FN Motol. Záštitu akci poskytl Magistrát hlavního města Prahy a Městská část Praha 1. V letošním roce na účastníky čeká nejen spousta her a soutěží, ale i populárních kapel a dalších umělců. Ve spolupráci s agenturou Dobrý den se pokusíme o rekord v nejdelší navázané zlaté stužce v ČR, která je logem Dne dětské onkologie. Kromě účasti může každý vyjádřit svou solidaritu zakoupením šály s logem DDO v e-shopu na webových stránkách www.dendetskeonkologie.cz.

„Následky léčby, které si malí pacienti odnášejí do dalšího života, jsou celosvětově jedním z předních témat dětské onkologie 21. století.  Úspěšně se vyléčí většina dětí, ovšem často za cenu, která je v dospělém věku významně omezuje v plnohodnotném životě. Optimalizace onkologické léčby a zacílení terapie selektivně na nádorové buňky patří mezi hlavní trendy současného výzkumu v dětské onkologii, k němuž přispívá i Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol Praha,“ konstatuje MUDr. Lucie Hrdličková. FN Motol a FN Brno jsou českými zástupci evropského projektu PanCareLIFE, jehož cílem je snížit dopady protinádorové léčby dětí a dospívajících na kvalitu života v pozdějších věku.

Pozdní následky se mohou rozvinout nejen po chemoterapii, nýbrž i po ozařování či operaci provedené v rámci onkologické léčby. Přijít mohou za pět let, ale také třeba až za dvacet. Více než dvě třetiny vyléčených dětských onkologických pacientů má alespoň jeden nebo více pozdních následků. „Poškozena může být většina tkání, orgánů a systémů vyvíjejícího se organizmu. Navíc jeden pozdní následek může způsobit řetězové nasedání dalších komplikací,“ vysvětluje MUDr. Jarmila Kruseová, M.D., Ph.D, z Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol, která se zabývá pozdními následky u pacientů se solidními nádory (tj. s nádory, které mají pevné ložisko).

Jen deset procent dětí, které prodělaly transplantaci kostní dřeně v důsledku onemocnění leukémií, nemá žádné pozdní následky. Většina z nich je, stejně jako u solidních nádorů, klinicky nezávažných. „Přesto ale snižují životní komfort, proto pacienty, resp. jejich rodiče, upozorňujeme na to, že pozdní následky mohou přijít, takže by se měli více hlídat a nepodceňovat žádné příznaky,“ konstatuje MUDr. Petra Keslová, která se na Klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol Praha specializuje na pozdní následky po léčbě leukémie a transplantaci kostní dřeně.

Nejzávažnějším pozdním následkem onkologické léčby u nádorů i leukémie jsou tzv. sekundární nádory – to je vznik novotvarů v jakémkoli místě s odlišnou diagnózou, než byla ta primární. Pacienti po transplantacích kostní dřeně jsou pravidelně kontrolováni doživotně, po léčbě solidních nádorů je sledování ukončeno ve 40 letech věku.

„Hlavním cílem Dne dětské onkologie je , aby lidé před dětmi s onkologicky nemocnými dětmi nezavírali oči a aby jejich vrstevníci pochopili, proč, i když jsou na první pohled zdravé, o sebe třeba více pečují a chodí občas na kontroly k různým lékařům,,“ řekl na TK v koncem ledna 2019 v Praze herec a režisér Jirka Mádl, ambasador Dne dětské onkologie od jejího prvního ročníku.

Den dětské onkologie navazuje na Mezinárodní den dětské onkologie, který je organizován každoročně 15. února v mnoha zemích světa.

HAIMA CZ, z. s., je sdružení rodičů pacientů a bývalých pacientů po onkologické léčbě v dětském věku, které vzniklo v roce 1991 na dětské hemato-onkologii v pražské Fakultní nemocnici Motol. Den dětské onkologie pořádá již od roku 2015. Dle TZ

www.pcdrak.cz

www.haima.cz

www.mujnovyzivot.cz

www.dendetskeonkologie.cz

 

Autor: MUDr. Olga Wildová