Medicína

7. ročník Discovery Award


Kategorie: Aktuality 
18.prosinec 2018

Již posedmé byly v budově Karolina předány ceny Discovery Award, které uděluje společnost Novartis. Odborná porota vybrala kandidáty, kteří si odnesli ocenění za své práce na poli výzkumu v oblasti medicíny a farmacie. Cílem udílení těchto cen je podpořit a stimulovat odvážné a inovativní počiny, které znamenají přínos pro pacienty v zlepšení jejich životní kvality a rovněž poukázat na inovativní potenciál českého zdravotnictví a farmacie.

Cenu v kategorii Základní výzkum v oblasti biomedicíny si rozdělily MUDr. Petra Laššuthová, Ph.D.  Z Kliniky dětské neurologie, 2.LF UK a FN v Motole za práci Využití nástrojů genomiky pro diagnostiku a objasňování nových příčin dědičných neuropatií. „Z ocenění mám radost za sebe, i za tým DNA laboratoře. Mám radost také proto, že ocenění je příležitost jak zviditelnit a zlepšit informovanost o problematice vzácných dědičných onemocnění a zejména nemoci Charcot-Marie-Tooth, což je skupina dědičných neuropatií, které se dlouhodobě věnujeme.“ Druhou oceněnou byla Mgr. Gabriela Pavlasová z Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno a výzkumného centra CEITEC MU za práci Vliv interakcí v mikroprostředí na cílenou léčbu chronické lymfocytární leukémie (CLL).

Ocenění v kategorii Inovativní přístupy včetně prototypů a ICT řešení převzal MUDr. Jan Šoupal, PhD. Z III. Interní kliniky VFN a 1. LF UK v Praze za práci Studie COMISAIR – akademický výzkumný projekt porovnávající efektivitu glykemických senzorů u pacientů s inzulínovou pumpou nebo inzulínovými pery. Tato dvouletá studie ukazuje, že trvalá kontinuální monitorace glykémie je přínosná pro pacienty s diabetem 1. typu bez ohledu na to, zda jsou léčeni inzulinovou pumpou či inzulinovými pery.

Dalším oceněným v této kategorii byl PharmDr. Josef Mašek, Ph.D. z oddělení Farmakologie a Imunoterapie Výzkumného ústavu veterinárního lékařství  za práci Mukoadhezivní nanovlákenný nosič vakcín a terapeutických nanočástic.

Zvláštní cenu České průmyslové zdravotní pojišťovny získal opět MUDr. Jan Šoupal za práci Studie COMISAIR, kterého v blízké době čeká ve výzkumu další zajímavý počin. „Z výsledků našich prací i klinické praxe je zřejmé, že k dalšímu zlepšení osudu mnoha diabetických pacientů, kteří jsou odkázání na léčbu inzulínem, mohou přispět především algoritmy pro automatické dávkování inzulínu - tzv. umělá slinivka břišní. Proto náš další klinický výzkum plánuji soustředit tímto směrem.“

Každý oceněný získal odměnu v hodnotě 50 000,- Kč.
Soutěž Discovery Award je vyhlášena pro obor biomedicína s důrazem na následující kategorie: Inovativní klinické, diagnostické a preventivní přístupy, včetně prototypů nástrojů či přístrojů a ICT řešení, základní výzkum v oblasti biomedicíny a výzkumné a vědecké práce, které prokáží potenciál ekonomický přínos určitého postupu či metody, apod. pro české zdravotnictví

Zvláštní cenu udělovanou za ekonomický dopad na systém zdravotnictví nebo významný metodologický přínos podporuje i Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. Dle TZ

 ww.novartis.com

Autor: MUDr. Olga Wildová