Medicína

Konference České lékařské komory 2018


Kategorie: Aktuality 
17.prosinec 2018

Konference České lékařské komory se konala letošního roku již po osmé. S provokativním názvem: Můžeme, co umíme? představila současnou realitu i  s perspektivními, přínosnými ale  často i velmi kontroverzními  výhledy, s nedostatečným odrazem odborných lékařských  možností v etice a v legislativě. Po zahájení minutou ticha přítomni vzpomněli na prof. MUDr. Jaroslava Blahoše, Dr.Sc. ( 1930 – 2018) , představitele České lékařské společnosti JE Purkyně. Přednáškový sál s více než 140 účastníky sdružoval nejen lékaře, ale i bioetiky, genetiky, právníky, filozofy, technické odborníky z řad kreativních pracovníků v současné 4D revoluční době vývoje.

 

Genetika – lidský genom a možnosti – sdělení, které se věnovalo dnešnímu genomickému světu. Kontroverzní výhled poznamenala čerstvá masmediální zpráva z Číny z interview s pracovníkem genetického výzkumu o dvou děvčátkách, porozených s předem upraveným genomem. Oficiální čínská vládní místa se od pokusu a výsledku i od jeho autora distancovala. Otázka meze a hranice, kam by mohly zajít tyto aktivity, zejména v rukou nelítostného byznysu, se velmi živě projednávala. Stojí totiž na hraně eugeniky a na možném rozdělování lidstva na dvě zcela oddělené skupiny  lidských kvalit a četných možností.

Editaci genomu  a řízené evoluci se věnovali přednášející  renomovaných jmen -  bioetik Vácha, Čermák, PharmDr. Holubcová, Ing. Petr, právníci Sovová, Zapletalová-Koláčková ve vzájemné diskusi i za připomínek a názorů z plena. Evropská unie  editaci genomu zakazuje.

Nová kontraceptiva 3. generace  (Chochola) lze indikovat  dívkám již od 15 let. Je však častější   výskyt tromboembolických komplikací zejména dolních končetin, a to u neidentifikovaných rizikových faktorů, např. u nositelek leidenské mutace, která není zjišťována v rámci varovné rodinné  anamnézy a ani ji nelze v takto širokém měřítku určovat preventivně.

Současným problémům transplantologie se věnoval prof. Pafko – obchod s orgány  není u nás povolen.  Nelze ale přehlížet  transplantační turismus  z bohatých do azijských zemí pro dárcovství ledvin od mladých mužů. Stále jsou totiž otevřeny nůžky mezi počtem odebraných orgánů a pacientů na čekací listině – hovoří se o suboptimálních dárcích, o informovaném souhlasu příjemce o kvalitě/ stáří orgánu, o etickém výběru z řad čekatelů, apod.

Algeziologie – léčba bolesti si zaslouží větší pozornost v léčbě nejen akutní, ale především neuropatické,  chronické a obtížně ztišitelné bolesti (prof. Rokyta). Téma je celosvětové, dokonce je doporučeno bolest zařadit na úroveň páté základní životní funkce, která ohrožuje homeostázu organismu i psychosociální kvalitu života, je trvalým stresem. Patří mezi velmi subjektivně zpracovávané pocity, řadí se mezi citlivé údaje pacienta podléhající mlčenlivosti se strany lékaře i ošetřujících zdravotnických pracovníků.

Tabakismu, situaci u nás v porovnání se světem, důsledkům chronického kouření a boji proti návyku již od věku starších dětí a dospívajících se věnovaly doc. Králíková a Dr. Pánková. Rozbíhají se odborné aktivity, ale je třeba větší popularizace a výraznější podpora státu.

Zachování lékařského tajemství, v dnešním pojetí citlivých údajů pacientů bylo náplní kombinované přednášky , sdružující denní klinické problémy (doc. Drábková) se zákonnými předpisy i projednávanými soudními případy (JUDr. Vondráček). Do budoucnosti je nutno počítat s riziky úniku dat, hackerstvím a nelze vyloučit ani vydírání. Již nyní je potřeba vytipovat a předcházet jim – podporovat i nadále důvěru pacientů a jejich blízkých;  edukovat komunikaci i znalost základních předpisů. Na překladu nového slibu, navrženého WMA (World Medical Association)  ČLK dále pracuje.

Ošetřující lékař je funkce, kterou právně pojednal v povinnostech i vztahu k pacientovi JUDr. Mach. Upozornil na skutečnost, že zákony jsou v tomto směru velmi obecné, péče je nyní multidisciplinární a fragmentovaná, zejména u pacientů v závažném stavu, v centrech specializované péče. Personalizovaná medicína vyžaduje do budoucna zpřesnění jak legislativní tak úpravu v organizačních a provozních řádech až na úrovni jednotlivých klinik a oddělení. Pacient má stále své právo na ošetřujícího lékaře, který je mu nejblíže a vede jeho klinický život i komunikaci s pacientem i jeho blízkými.

Program byl výstižně zvolen, výborně uváděn řečníky. Byl velmi různorodý a aktivní vstupy diskutujících z plena byly až emotivní, ale určitě motivující pro další zaměření a aktivity.  Soubory přednášek budou vydány knižně.

Dle doc. MUDr. Jarmily Drábkové, CSc.

Autor: MUDr. Olga Wildová