Medicína

Nový přednosta Chirurgické kliniky FN Ostrava


Kategorie: Aktuality 
13.prosinec 2018

Přednostou Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava bude od Nového roku 2019 onkochirurg doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D. Nyní zároveň z pověření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha dočasně vede celou nemocnici, než bude po říjnové rezignaci předchozího ředitele Evžena Machytky rozhodnuto o výsledku výběrového řízení na nového šéfa. Doc. Petr Vávra ještě na konci října pracoval ve zdravotnickém zařízení jako náměstek ředitele pro vědu a výzkum.

 

Ze slov doc. Vávry: „Chirurgii se věnuji celý svůj profesní život, proto jsem nabídku vést kliniku bez váhání přijal. Myslím si, že na chirurgické klinice mě čeká mnoho práce a to zejména stabilizace personálních vztahů nebo například vytvoření specializovaných léčebných týmů.“

Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava byla bez řádného přednosty od února, kdy odešel šéfchirurg Igor Penka. Vedením kliniky byl následně dočasně pověřen Vladimír Richter. Od nového roku nastoupí do čela kliniky Vávra. „Nejdůležitější je, že po téměř celém roce bude mít Chirurgická klinika znovu jasné vedení. Pro  docenta Vávru  jsme se rozhodli především proto, že se v jeho osobě propojuje bezmála třicetiletá praxe chirurga a hluboká znalost moderních technologií, jež jsou budoucností oboru,“ uvedl náměstek FNO pro lékařskou péči Josef Srovnal, který se na výběru nového přednosty podílel.

Doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D. (51) – je uznávaným chirurgem se čtyřmi atestacemi, Ve FNO pracuje na Chirurgické klinice od roku 1997, předtím šest let působil na chirurgickém oddělení Nemocnice s poliklinikou Havířov. Kromě toho je členem Katedry chirurgických oborů Lékařské fakulty Ostravské univerzity a garantem předmětu chirurgie oboru Biomedicinský technik VŠB-TUO.

Novým zástupcem přednosty Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava  se stává MUDr. Aleš Foltys,Ph.D., čímž pokračuje stabilizace Chirurgické kliniky. Ačkoli přišel z jiného zdravotnického zařízení, Chirurgickou kliniku FNO dobře zná. Nastoupil na ni hned po absolvování vysokoškolského studia v roce 1992 a během svého 22letého působení se právě zde vypracoval na vedoucího lékaře. Pro FNO jeho příchod znamená další důležitý krok v pokračující stabilizaci po krizi, jež na konci října vyvrcholila 2018. Foltys zároveň zastává funkci zástupce přednosty docenta Petra Vávry, který se ujme vedení kliniky 1. ledna 2019. Dle TZ.

www.fno.cz

 

Autor: MUDr. Olga Wildová