Aktuality

Více povinností pro praktické lékaře – konference SVL


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
09.listopad 2018

XXXVII. výroční konference Společnosti všeobecného lékařství (SVL) ČLS JEP ve dnech 7. 11. – 10. 11.  2018 v Hotelu Thermal v Karlových Varech bude řešit ožehavé otázky zdravotní péče vyplývající z nedostatku praktických lékařů převážně ve venkovských lokalitách. Představen bude také počátek reformy primární péče – zvýšení kompetencí praktických lékařů.

Od nového roku 2019 přibude praktickým lékařům řada nových povinností a výkonů. Budou se starat o vyléčené onkologické pacienty. (O dohodě specialistů s praktickými lékaři o rozdělení kompetencí, která je první vlaštovkou reformy primární péče, jsme již informovali.) Představit Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro vybraná onkologická onemocnění přijede předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA. Lékaři se budou věnovat také neradostné situaci na venkově, kde jich je akutní nedostatek. Týká se Vysočiny, Jesenicka, jižních Čech a Zlínského kraje.  Takovýchto lokalit bude přibývat.

MUDr. David Halata, který pracuje jako venkovský lékař v Hošťálkové na Vsetínsku spolu s předsedkyní Mladých praktiků MUDr. Markétou Pfeiferovou je iniciátorem dotazníkového šetření mezi lékaři v předatestační přípravě o tom, co by je na venkov zlákalo. Dotazník ukázal, že až 77 % lékařů by přiměla jít pracovat na venkov kvalifikovaná práci pro jejich partnera nebo partnerku, 67 % respondentů by ocenilo finanční injekci pro rekonstrukci a vybavení ordinace, pro 63 % lékařů je důležitá podpora bydlení a 57 % lékařů motivuje dotace z Ministerstva zdravotnictví.

„Překvapilo nás také, že 80 % lékařů má pocit, že nedostalo dost informací o venkovském lékařství při studiu a 70 % dotázaných by uvítalo stáž na venkově,“ doplňuje MUDr. Halata. Proto se zástupci SVL ČLS JEP a Mladých praktiků rozhodli spustit projekt „Go Rural“, jenž nabídne lékařům v předatestační přípravě stáže ve venkovských praxích. Zkušenosti z Velké Británie ukazují, že pokud lékař stráví část své předatestační přípravy na venkově, častěji se tam po atestaci vrací. Praktici spustí projekt bez jakékoliv finanční podpory, náklady ponesou lékaři ve venkovských praxích, kteří k sobě stážistu vezmou na zkušenou.

Situaci by mohlo také zlepšit zavedení tzv. sdružených praxí, které se odklání od tradičního modelu 1 lékař 1 sestra a uplatňuje především ve vzdálených místech model, kdy lékaři spolupracují s více zdravotními sestrami a ostatním nelékařským zdravotním personálem.

Podle doc. Býmy čeká praktické lékaře v blízké budoucnosti řada radikálních změn, získají větší pravomoci v péči o pacienty s chronickými onemocněními, do roku 2019 budou přímo v ordinacích v rámci uvolnění preskripce předepisovat o 50 léčivých přípravků více, než tomu bylo doposud.

„Řešit musíme i generační obměnu praktických lékařů. Je nutné, aby ročně atestovalo přibližně 180 nových praktických lékařů, a to včetně těch, co se rekvalifikují z jiné specializace,“ vysvětluje doc. MUDr. S. Býma, MBA, předseda SVL ČLS JEP. Kromě ožehavých témat a odborných přednášek čekají účastníky kongresu i praktické workshopy, kde si například kvůli včasnému záchytu chronické obstrukční plicní nemoci vyzkouší vyšetření plic pomocí spirometrie. Dle TZ.

www.svl.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová