Medicína

Stimulací míchy proti bolesti


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
07.listopad 2018

Díky unikátní stimulaci míchy umí lékaři ve FN Motol (pod vedením doc. Jiřího Kozáka) ulevit pacientům od chronické bolesti neuropatického typu, na kterou už nezabírají ani léky proti bolesti.  Celá terapie je plně hrazena ze zdravotního pojištění. Moderní neurostimulační systém Intellis, včetně nejmenšího implantabilního neurostimulátoru na světě, využívají lékaři ve FN Motol jako první v České republice.

 Chronická bolest je devastujícím a nákladným onemocněním. Odhaduje se, že chronickou bolestí trpí jeden z pěti dospělých Evropanů, tedy více než 1,5 miliónu lidí jen v České republice. Britská studie odhaduje, že roční náklady jen na zdravotní péči o lidi s chronickou bolestí zad v Evropě představují 1,75 miliardy eur. Evropská data také ukazují, že 19 % pacientů trpících chronickou bolestí ztratilo v důsledku neustávající bolesti své zaměstnání, 21 % pacientů trpí kvůli tomu depresemi. Až 40 % Evropanů trpících chronickou bolestí přitom uvádí, že nejsou spokojeni se svou dosavadní léčbou.

Novou nadějí na život bez vnímání bolesti a menší spotřebu léků přináší pro pacienty s chronickou bolestí neuropatického typu rozvoj neurostimulace. Unikátní terapie je založena na implantování neurostimulátoru, který se prostřednictvím elektrod spojí s míchou. Elektrody následně přivádějí jemné elektrické výboje z neurostimulátoru do příslušných nervů, čímž přehluší bolest z místa vzniku do mozku. Pacient tak vyslaný signál bolesti nepocítí. Místo bolesti pociťují pacienti jen příjemné mravenčení/brnění, které je způsobené vysílanými elektrickými impulzy a překrývá celou oblast zdroje bolesti.

"Neurostimulace je účinnou metodou, která se používá při léčbě chronické bolesti neuropatického typu, nejčastěji po opakovaných operacích páteře, kdy předchozí terapie a podávání léků, včetně opiátů, analgetik a antidepresiv, nevedlo k dostatečné úlevě od bolesti, nebo pacientům jejich užívání způsobuje netolerovatelné nežádoucí účinky. Stimulace prostřednictvím jemných elektrických výbojů v epidurálním prostoru míchy dokáže ovlivnit přenosu informace bolesti do mozku a tím pacientovi významně ulevit od bolesti a zvýšit kvalitu jeho života…“, vysvětluje doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D., primář Centra pro léčení a výzkum bolestivých stavů ve FN Motol. Pacientovi je třeba vysvětlit, že nejde o léčení příčiny jeho bolestí, ale jen o jejich tišení.

V první tzv. zkušební fázi jsou do oblasti míchy zavedené vodiče (elektrody), které přivádějí k příslušným nervům elektrické impulsy generované neurostimulátorem. Neurostimulátor zůstává v první fázi implantace mimo tělo pacienta. Pacient zůstává během operace při vědomí (pod lehkými sedativy a v lokální anestezii), aby mohl spolupracovat s lékaři. Komunikace pacient – lékař je v tomto případě nezbytná, protože lékař se při nastavování parametrů stimulace řídí subjektivními pocity pacienta. Celý zákrok trvá 1 - 2 hodiny.

Cílem první zkušební fáze implantace je zjistit a správně nastavit intenzitu stimulace. Pacient se adaptuje na stimulaci, nastaví se parametry neurostimulátoru a přizpůsobí se individuálním potřebám pacienta. Zkouší působení stimulace v různých polohách a činnostech. Zkušební období trvá cca 2. týdny. Po uplynutí zkušební doby a nastavení potřebných hodnot stimulace přistoupí lékař k implantaci neurostimulátoru do těla pacienta.

Jde o chirurgický zákrok, při kterém je implantován neurostimulátor pod kůži na břiše pacienta. Neurostimulátor následně vysílá elektrické impulsy do již dříve implantovaných elektrod, které je přivádějí do epidurálního prostoru a stimulují tak míchu. Implantovaný neurostimulátor je velikosti hodinek a obsahuje speciální baterie a elektroniku, které vytvářejí impulsy potřebné ke stimulaci míchy. Neurostimulátor  je dobíjitelný přes kůži a kompatibilní s použitím v magnetické rezonanci. Dle TZ.

www.fnmotol.cz

www.medtronic.com

Autor: MUDr. Olga Wildová