Hubnutí - obezita

Nová naděje pro obézní - studie


Kategorie: Aktuality Jak zhubnout? 
02.listopad 2018

Lidem trpícím obezitou svitla nová naděje. Podle britské studie DROPLET (Doctor Referral of People Overweight to Low Energy Treatment), kterou nedávno publikoval tým vědců z Univerzity v Oxfordu, vede krátkodobé nahrazení stravy nutričně vyváženými produkty spolu s pravidelnými konzultacemi s výživovým poradcem až ke třikrát vyššímu úbytku váhy ve srovnání s běžnými redukčními programy.

Studie se účastnilo 278 dospělých pacientů s BMI (Body Mass Index = index tělesné hmotnosti) vyšším než 30. Pacienti byli během studie rozděleni do dvou skupin. První skupina (140 lidí) podstoupila standardní redukční režim pod dohledem praktických lékařů, druhá skupina (138 lidí) byla v péči výživových poradců společnosti Cambridge Weight Plan (CWP). Obě skupiny vědci sledovali po dobu 12 měsíců, kdy srovnávali jejich váhový úbytek a schopnost  si nižší váhu udržet.

Lidé, kteří byli v běžné péči lékařů, zredukovali za 12 měsíců svou váhu v průměru o 3,4 kg. Oproti tomu pacienti zařazení do redukčního programu CWP snížili svou hmotnost za stejný čas průměrně o 10,7 kg. Téměř tři čtvrtiny pacientů (73 %) v programu CWP tak snížily svou hmotnost během jednoho roku o 5 % v porovnání s třetinou lidí (32 %), kterým byla poskytnuta běžná péče. Kromě výrazného váhového úbytku vykázali účastníci studie zařazení do redukčního programu CWP také snížení rizika onemocnění srdečními chorobami a diabetem druhého typu.

Nežádoucí účinky jsou oproti benefitům zanedbatelné. Potvrzuje, že vynikajících výsledků, kterých bylo dříve dosaženo v jiných studiích v nemocničních zařízeních s pomocí programu Cambridge Weight Plan, lze také dosáhnout v nastavení primární lékařské péče. Studie ukázala, že spolupráce praktického lékaře a výživového poradce může velmi dobře fungovat a že praktičtí lékaři poté mohou snižovat potřebné léky u pacientů po takto účinném snížení hmotnosti,” poukazuje na přínosy programu profesor Anthony Leeds, vedoucí lékař programu Cambridge Weight Plan, a dodává: „Každý, kdo je znepokojen často zmiňovanou mírou nežádoucích účinků, se jich nemusí obávat. Obvyklé nežádoucí účinky (zácpa 15 %, únava 9 %, bolest hlavy 8 % a závratě 4 % postihly 20, 12, 11, respektive 6 osob z celkového počtu 138) jsou všechny, které pravidelně zmiňujeme klientům dnes a denně.”

Bezpečnost programu CWP potvrdila i mnohem rozsáhlejší studie na 2 224 pacientech s prediabetem. Nežádoucí účinky byly hlášeny v mnohem nižších počtech případů (zácpa 7,6 %, únava – svalová slabost 5 %, bolest hlavy 3 % a závratě 2 %). Podle mých zkušeností ti, kteří mají tyto nežádoucí účinky, je vnímají jako drobný diskomfort oproti obrovským benefitům získaným při ztrátě hmotnosti. Studie ukázala, že CWP je účinný a bezpečný program.

K výsledkům studie se také vyjádřil český nefrolog a nutricionista , prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.: „Profesor Leeds se svými spolupracovníky se dlouhodobě systematicky věnuje problematice speciálních nízkoenergetických diet a posledně publikovaná studie jenom potvrzuje v klinické praxi opakovaně zjištěný závěr, že odborně vedený výživový program ve spolupráci kvalifikovaný nutriční poradce - odborný lékař přináší nejlepší výsledky. Navíc významně umocňuje psychologický efekt a motivaci zahájit a dlouhodobě dodržovat nastavený dietní režim.”

Existují i další výzkumy, které prokázaly, že krátkodobé kontrolované podávání nutričně vyvážených produktů i v případě, že kompletně nahrazují běžnou stravu, neohrožuje lidské zdraví.„Z hlediska metabolismu střeva a tzv. střevního mikrobiomu, kterému se nyní věnuje ve více oblastech medicíny velká pozornost, je však mnohem výhodnější zachovat minimální příjem vhodné potravy  (např. bílou zeleninu) k uchování tráveniny ve střevě a k zábraně možné změny bakteriomu. Čili nejvýhodnější pro pacienta s obezitou je připravit mu individuální dietní program na „míru”, o což celý tým CWP dlouhodobě usiluje.

Během studie byl program CWP nastaven tak, že byla nahrazena veškerá strava  nutričně vyváženými produkty o celkové energetické hodnotě 810 kcal denně po dobu prvních 8 týdnů. Po něm následovalo postupné zavádění běžné stravy do jídelníčku po dobu dalších 4 týdnů. Poté byl pacientům jako doplněk k běžné stravě poskytnut jeden produkt CWP denně po dobu 24 týdnů, aby si již sníženou hmotnost zvládli udržet. Lidé, kteří byli náhodně zařazeni do programu CWP, navíc docházeli každý týden na individuální konzultace k poradci CWP. Tyto každotýdenní schůzky trvaly prvních 12 týdnů (3 měsíce), poté se s poradcem setkávali jednou měsíčně po dobu dalších 24 týdnů.

„Pro lidi trpící obezitou je velmi nudné a zdlouhavé začít se najednou stravovat „normálně”, a navíc v tom vytrvat celý rok,” uvedl pro britský server BBC Paul Aveyard, autor studie DROPLET a profesor behaviorální medicíny na Univerzitě v Oxfordu. „Programy jako Cambridge Weight Plan jsou úspěšné tehdy, když jste na vrcholu svých psychických sil. Pokud tedy maximální úsilí soustředíte do prvních 12 týdnů, kdy jíte nejméně, úbytek váhy bude rychlý.”

Dle TZ

www.guideline.cz

 

 

 

Autor: MUDr. Olga Wildová