Medicína

Zvýšení kompetence praktických lékařů


Kategorie: Aktuality 
30.říjen 2018

Vybrané pacienty, kteří úspěšně absolvovali onkologickou léčbu, bude nadále sledovat jejich praktik. Dohodli se na tom praktičtí lékaři s českými onkology a dohodu schválil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Tato dohoda specialistů s praktickými lékaři o rozdělení kompetencí začne platit od 1. 1. 2019 a je součástí reformy, skrze niž se dostává praktickým lékařům více pravomocí i v jiných terapeutických oblastech. Zlepší se dostupnost i organizace péče o pacienta. (Dle TZ).

„Díky této dohodě dojde k zlepšení organizace, usnadnění péče o onkologické pacienty a zvýšení jejich komfortu. Pacient po skončení léčby nebude muset nadále dojíždět do onkologických center na rutinní kontroly. Péči o tyto pacienty převezme praktický lékař, který bude dál provádět pravidelná kontrolní vyšetření včetně potřebných laboratorních testů a zobrazovacích vyšetření jako je CT nebo USG,“ říká předseda Sdružení praktických lékařů MUDr. Petr Šonka.

Podle předsedkyně České onkologické společnosti doc. MUDr. Jany Prausové, Ph.D., MBA, dnes onkologové sledují kolem půl milionu pacientů, kteří prodělávají nebo prodělali maligní onemocnění. Léčebné výsledky jsou stále lepší. Počet vyléčených pacientů se bude neustále zvyšovat. Komplexní onkologická centra by mohla mít v budoucnu problémy s kapacitou pracovišť.

Rozsah a frekvence kontrolních vyšetření jsou přesně dány doporučeným postupem, na kterém se dohodli onkologové s praktickými lékaři. Cílem vyšetření je zachytit včas případnou recidivu onkologického onemocnění či nádorovou duplicitu. Praktičtí lékaři také budou sledovat pozdní následky prodělané onkologické léčby nebo jiná přidružená onemocnění, například kardiovaskulární, jimiž jsou někteří pacienti po onkologické léčbě ohroženi více než ostatní. Zároveň je zaručena možnost rychlého předání pacienta zpět do péče onkologického centra, pokud nastane situace, která si to vyžádá.

Do péče praktika tak budou od ledna postupně přecházet ti lidé, kteří prodělali například maligní melanom, nádor varlat, karcinom prostaty, plic, prsu, žaludku, děložního hrdla, děložního čípku a těla, gastrointestální stromální tumor, nádor na mozku, krku a hlavy, kolorektální, ovariální, renální karcinom a anální karcinom v kompletní remisi.

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro vybraná onkologická onemocnění pro praktické lékaře sestavili předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D. MBA, MUDr. Katarína Petráková, Ph D., z Masarykova onkologického ústavu, doc. MUDr. Svatopluk Býma, předseda Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP a MUDr. Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů.

Kromě doporučených postupů budou zavedeny rovněž dva nové potřebné výkony, skrze něž budou praktičtí lékaři vykazovat péči o onkologické pacienty v remisi – 01186 Převzetí pacienta po onkologické léčbě do péče PL a 01188 Následná prohlídka pacienta s onkologickým onemocněním. Pro praktiky budou také organizovány krajské vzdělávací akce, kde se lékaři poučí o potřebných souvislostech nové organizace péče. Další informace o připravovaných akcích získají praktičtí lékaři mj. na webu Sdružení praktických lékařů ČR.

www.mzcr.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová