Kožní nemoci

Světový den lupénky - 29. 10. 2018


Kategorie: Kožní nemoci Aktuality 
29.říjen 2018

Lupénka je chronické, zánětlivé onemocnění kůže, kterým je ve světě postiženo nejméně 100 milionů lidí. V České republice je to 200-300 tisíc osob.      Není postižená jen kůže, s lupénkou souvisí i další závažné nemoci. Onemocnění prokazatelně snižuje délku života o 3,5-10 let. Světová zdravotnická organizace (WHO) mluví o lupénce jako o závažném, nepřenosném onemocnění.

 

Řada lidí podle ní trpí lupénkou zbytečně v důsledku nesprávné nebo opožděné diagnózy, neadekvátních možností léčby, nedostatečného přístupu k péči, a také v důsledku sociální stigmatizace. Nemocní s lupénkou by proto měli aktivně hledat účinné možnosti léčby a konzultovat je se svým lékařem nebo ve specializovaných dermatologických centrech, kterých je v České republice osmnáct.

Ostře ohraničené, začervenalé a olupující se skvrny jsou typické příznaky lupénky na kůži. Příčiny tohoto nevyléčitelného onemocnění nejsou zcela známy, ale existují důkazy o vrozených předpokladech a souvislost s imunitním systémem. Lupénku mohou spustit různorodé vnější i vnitřní faktory, jako jsou stresové situace, dlouhodobá fyzická námaha, zranění, jiné prodělané onemocnění a infekce nebo i drobnosti jako spálenina od slunce. Jedná se o onemocnění celého těla, které mnohdy provází další přidružená onemocnění (tzv. komorbidity), k nimž patří psoriatická artritida (zánětlivé onemocnění kloubů), kardiovaskulární a metabolické choroby i psychické potíže.

Nedostatečně léčená lupénka představuje značnou fyzickou, emoční a sociální zátěž a významné snížení kvality života. Nemocní mají ve zvýšené míře deprese, cítí se nebo jsou vyloučeni kvůli svému postižení ze společnosti. Lupénka ovlivňuje i osobní a rodinný život nemocných. Může mít negativní dopad na vztahy doma, ve škole či v práci, sexuální vztahy, a snižovat tak kvalitu života a způsobovat tlak na psychiku. Nemocní často bývají vyloučeni z normálního sociálního prostředí. Navíc náklady na léčbu a omezené pracovní příležitosti mohou představovat významnou socioekonomickou zátěž. Přitom příčinou sociálního vyloučení není samotná lupénka, nýbrž převážně reakce společnosti na ni. To však lze změnit.

 „Lupénka je v současnosti nevyléčitelné onemocnění. Cílem léčby tedy je dosažení remise (vymizení všech známek nemoci) a obvykle musí být celoživotní. Lékaři mají k dispozici tři hlavní formy léčby: lokální léčbu ložisek, systémovou léčbu a fototerapii.  V praxi se často používá kombinace těchto metod. V rámci léčby je však nutné se zaměřovat na celého člověka, tedy věnovat pozornost nejen kožním projevům a postižení kloubů, ale i dalším přidruženým onemocněním,“ uvádí k léčebným možnostem profesor MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA, přednosta Dermatovenerologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze.  

Podle Světové zdravotnické organizace je jedním ze zásadních globálních problémů nedostatečný počet zdravotnických odborníků, a tudíž nízká informovanost o léčbě lupénky mezi zdravotníky. Ta v konečném důsledku vede k poddiagnostikování a neúčinné léčbě, která neodpovídá potřebám pacienta.Zvýšení informovanosti o tomto onemocnění mezi odbornou i laickou veřejností je nezbytné. Nemocní s lupénkou by měli být při řešení své nemoci aktivní, ptát se svého lékaře na všechny dostupné možnosti léčby, případně se objednat do některého z center specializované léčby!

Profesor MUDr. Petr Arenberger, přednosta Dermatovenerologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze systém léčby lupénky v naší zemi upozorňuje, že v České republice existuje 18 center specializované péče, v nichž je pacientům poskytována nejmodernější léčba. Pro posílení informovanosti pacientů i veřejnosti již druhým rokem probíhá informační kampaň, kterou odborníci považují za velmi důležitou.  Výzvou „Zeptejte se svého dermatologa na všechny možnosti léčby“ si kampaň klade za cíl pacienty s lupénkou motivovat, aby o své nemoci a možnostech její léčby hovořili se svým kožním lékařem.  Dle TZ

www.cistakuze.cz

www.mhw.cz

www.novartis.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová