Medicína

Již 30 let od první úspěšné transplantace pupečníkové krve


Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
08.říjen 2018
Před 30 lety byl do pařížské nemocnice Saint-Louis přijat Matthew Farrow, 5 letý chlapec s vrozeným selháním kostní dřeně – Fanconiho anémií. Po letech výzkumů a příprav bylo vše připraveno k historicky první transplantaci pupečníkové krve. Ještě před porodem, který proběhl v únoru 1988 v USA, Marilyn Pollack ověřila, že sestra pacienta bude vhodným dárcem, a Hal Broxmeyer, americký vědec, vyvinul techniku odběru, zamrazení a uchovávání pupečníkové krve. Francouzský tým pod vedením Eliane Gluckman rozpracoval přesný postup pro léčbu včetně transplantace pupečníkové krve

Přes řadu komplikací, které by vydaly na celou knihu, se pupečníkovou krev podařilo úspěšně přepravit do Evropy, kde byla 8. října 1988 podána pacientovi. Během dalších týdnů došlo k obnově krvetvorby a vymizení nemoci. První transplantace pupečníkové krve byla obrovským úspěchem moderní medíny, který by bez intenzivní spolupráce mezinárodního týmu nebyl možný. Od tohoto historického okamžiku bylo celosvětově provedeno více než 30 tisíc transplantací pupečníkové krve.


Výzkum zaměřený na využití pupečníkové krve a dalších prenatálních tkání či buněk (placenty, pupečníku, plodových obalů) se za 30 let dramaticky rozvinul a vedle onemocnění krvetvorby se zaměřuje především na oblast neurologie, imunologie a regenerativní medicíny. V současnosti je aktivních přibližně 200 klinických studií, které využívají buňky získané z pupečníkové krve a dalších prenatálních tkání. Významné úspěchy se daří dosahovat například při použití vlastní pupečníkové krve při léčbě autismu a dětské mozkové obrny.

Matthew Farrow se díky transplantaci pupečníkové krve uzdravil, žije plnohodnotný život a spolu se svou manželkou vychovává syna. Rozhovor s Mattem Farrowem lze shlédnout na webových stránkách nadace Parents Guide to Cord Blood: https://parentsguidecordblood.org/en/news/interview-matt-farrow-recipient-worlds-1st-cord-blood-transplant
Dle TZ MUDr. Zdeňka Kořístka, Ph.D., předsedy České společnosti pro regenerativní medicínu ČLS JEP

csrm@csrm.cz
Autor: MUDr. Olga Wildová