Medicína

Některá vítězství jsou bez medaile


Kategorie: Aktuality Rakovina 
04.říjen 2018

Na závod s rakovinou prsu se v naší zemi každý rok vydává 7 400 lidí.2 Nejčastěji jsou to ženy: mámy, partnerky, babičky. Karcinom prsu je v České republice nejčastějším zhoubným onemocněním u žen.1 Netýká se však jen jich samotných – rodiny žen ihned po zjištění diagnózy začínají sledovat závod s časem. Závod, ve kterém je důležité mít před nemocí náskok. Na boj s nemocí jako takovou je sice každá žena sama, ale pokud má oporu v rodině, může léčbu zvládat mnohem lépe.

O léčbě a také prognóze rozhoduje stanovení typu a stadia onemocnění. Protože moderní medicína rozeznává více druhů rakoviny prsu, dává pacientkám vyšší šance na vítězství v boji s nádorovým bujením díky možnosti přizpůsobit léčbu konkrétní pacientce. Čím dřív se nemoc odhalí, tím větší náskok žena získává. 80 % žen, u kterých je diagnóza v časném stadiu, má vyšší šanci nemoc porazit.3 Ostatních 20 % žen přichází k lékaři s rakovinou prsu v pokročilém stadiu, díky cílené terapii však lze jejich život alespoň významně prodloužit.3

Ani nejzkušenější lékař nedokáže s absolutní jistotou předpovědět, jak se bude karcinom prsu u konkrétní pacientky vyvíjet a jaká bude reakce jejího organismu na léčbu. Každá pacientka by se měla o svou nemoc aktivně zajímat, zmobilizovat síly, najít si správné pracoviště a důvěryhodného lékaře. Odborníkem na posouzení stavu pacientky s nádorovým onemocněním je vždy onkolog. Ten by měl po konzultaci s chirurgem a dalšími specialisty určit léčebný plán a seznámit s ním pacientku ještě před zahájením samotné léčby. „Zcela zásadní pro další průběh léčby je určení typu nádoru, stav jeho hormonálních a HER2 receptorů a stanovení rozsahu onemocnění. Podle toho se léčba přizpůsobuje na míru každé pacientce,” upřesňuje doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP a přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Partneři a tátové se také dostávají do nelehké situace, kdy by měli být oporou své ženě i dětem. Tímto rakovina prsu zásadně ovlivní nejen samotnou ženu-pacientku, ale všechny členy rodiny. Není dobré před problémem utíkat, ale důležité je řešit ho společně.

Měsíc říjen je každoročně celosvětově věnován osvětě zaměřené na rakovinu prsu. Společnost Roche při této příležitosti připravila pro veřejnost interaktivní kvíz, v němž si návštěvníci portálu MojeMedicina.cz mohou ověřit své znalosti o rakovině prsu. Dle TZ.
www.roche.cz

Zdroje:

  1. Linkos.cz: https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/onkologicke-diagnozy/nadory-prsu-c50/o-nadorech-prsu/ (naposledy navštíveno 13. 9. 2018)
  2. Modrá kniha České onkologické společnosti, Brno: Masarykův onkologický ústav, 2018. ISBN 978-80-86793-44-3
  3. SEER: http://seer.cancer.gov/statfacts/html/breast.html [naposledy navštíveno v září 2018]
Autor: MUDr. Olga Wildová