Medicína

SÚKL schválil úhradu nového přípravku


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
08.srpen 2018

Na trh přichází nový lék pro ty, kteří trpí vysokým krevním tlakem a zároveň vysokou hladinou cholesterolu – ZAHRON COMBI od společnosti Adamed. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) schválil úhradu této fixní kombinace rosuvastatinu a amlodipinu od 1. 7.2018.

„Obecně platí, že fixní kombinace dvou léčivých látek v jedné tabletě snižuje náklady na preskripci a je současně předpokladem pro dosažení vyšší adherence pacientů k léčbě,“ říká prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. předseda České společnosti pro aterosklerózu.

Přípravek je určen pro léčbu hypertenze a hyperlipoproteinemie. Lze jej také předepsat k prevenci výskytu kardiovaskulárních příhod, pokud má pacient jiné rizikové faktory, které zvyšují riziko výskytu srdeční příhody, mozkové příhody nebo přidružených zdravotních problémů. Pacient užívá jednu tabletu denně.

Rosuvastatin je účinný inhibitor HMG-CoA reduktázy, který ze všech dostupných statinů nejpříznivěji ovlivňuje hladiny LDL cholesterolu i HDL cholesterolu, a to při srovnatelné snášenlivosti a bezpečnosti. „Rosuvastatin prakticky není metabolizován izoenzymem 3A4 cytochromu P450 – jako většina ostatních statinů a mnoho dalších léčiv, takže je zde pouze malé riziko farmakokinetických lékových interakcí. V řadě studií prokázal významné ovlivnění aterosklerotického procesu u širokého spektra pacientů.“. V kombinaci s blokátorem kalciových kanálů amlodipinem významně snižuje riziko kardiovaskulárních příhod.

ZAHRON COMBI, který mohou předepisovat kardiologové a praktičtí lékaři, rozšiřuje a vhodně doplňuje kardiologické portfolio společnosti Adamed v České republice, která je součástí farmaceutické a biotechnologické nadnárodní společnosti Adamed Group. V České republice je od roku 2016. Dle TZ.

www.narrativemedia.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová