Medicína

Jednodenní chirurgie


Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
10.srpen 2018

V posledních letech se čím dál častěji setkáváme s pojmem jednodenní chirurgie. Jednodenní péče na lůžku (JPL), jak zní oficiální název, představuje chirurgické oddělení s personálním 24hodinovým zajištěním lékařské i sesterské péče. Tato oddělení bývají co do počtu lůžek menší a umožňují tak individuálnější přístup, který pacienti oceňují. V důsledku využívání moderních chirurgických i anesteziologických postupů a metod lze hospitalizaci pacienta zkracovat na optimální dobu. Oficiální název sice zní Jednodenní péče lůžková, ale neznamená, že by pacient nutně musel být na oddělení jen 24 hodin.

 

Dobu pobytu určuje druh onemocnění a prováděné operace a pooperační stav pacienta. Mnohým pacientům je tak poskytována potřebná péče na oddělení i v trvání několika dnů tak, jak jejich stav vyžaduje. Čas přijetí je možné vhodně přizpůsobit předpokládanému času operace. Stejně tak i dobu propuštění nebývá problém přizpůsobit, a to i s ohledem na zajištění doprovodu pacienta domů. Dobu, kterou pacient na oddělení stráví, lze velmi dobře optimalizovat, což patří mezi velmi kladně hodnocené přednosti péče poskytované v tomto režimu. V případě komplikací musí být pacient přeložen na vyšší specializované pracoviště.

Operace by u konkrétního pacienta měla být vždy provedena na takovém oddělení, které je schopno z odborného i technického hlediska zajistit provedení daného operačního výkonu. Současně by oddělení mělo být schopné poskytnout veškerou potřebnou pooperační péči  Konkrétní detaily přípravy sděluje pacientovi vždy oddělení, kde bude přijat a kde bude operační zákrok prováděn. Předoperační vyšetření obvykle provádí praktický lékař a v případě potřeby se doplňují ještě některá specializovaná vyšetření.

Pooperační péče by měla být vždy stanovována individuálně pro každého pacienta na základě hlavní diagnózy a typu provedené operace, dle přidružených jiných onemocnění, přihlédnout je třeba i k již dříve provedeným operacím, k věku, ale i k zajištění potřebné domácí péče. Pokud ji nedokáže adekvátně v potřebném rozsahu poskytnout pacient sám sobě, ani rodina či známí, je nutno ji v případě potřeby zajistit v podobě profesionální domácí péče (home-care).

Jednou z nejčastějších chyb pacientů je podlehnutí dojmu, že po relativně krátkém pobytu na lůžku a rychlém ústupu obtíží jsou již tak rychle v pořádku, že přecení rozsah svých možností. Příliš rychle zatíží operovanou oblast nebo i celý organizmus, čili nedodrží doporučený rekonvalescentní režim. To může vést ke zcela zbytečným pooperačním komplikacím.

V EUC Klinice Kladno, kde se jednodenní chirurgie provádí, se chirurgické oddělení specializuje zejména na operace onemocnění žlučníku prováděné laparoskopickou technikou a na operace všech typů kýl. Miniinvazivní postupy, tedy laparoskopické metody, využívá také při operacích onemocnění apendixu (slepého střeva) a při odstraňování nitrobřišních srůstů po předchozích operacích u pacientů, kterým mohou činit břišní obtíže. V rámci komplexního mamocentra se provádějí operace nádorů prsů. Do spektra výkonů patří i klasické operace křečových žil dolních končetin a některé zákroky řešící onemocnění oblasti konečníku. Prováděny jsou i některé výkony na pohybovém aparátu.

Ve specializovaných poradnách pro jednotlivá onemocnění i poté na lůžkovém oddělení se poskytuje péče zcela bez ohledu na bydliště pacienta a jeho příslušnost ke skupině EUC. Objednat se na vyšetření je přes recepci kliniky velmi jednoduché. Péče je plně hrazena pacientům ZP 111, 201, 205, 207, 211. Nejdůležitější je správně stanovit, zda je možno na oddělení z odborného i technického hlediska v plném rozsahu daný zákrok provést a poskytnout veškerou potřebnou péči kolem operace i v pooperačním období.

Dle vyjádření MUDr. Daniela Ehrenbergera, primáře chirurgického oddělení EUC Kliniky Kladno

 

www.euc.cz

www.amic.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová