Vývoj dítěte

Světoví odborníci o psychickém zdraví dětí a dospívajících


Kategorie: Aktuality Vývoj dítěte 
06.srpen 2018

Psychickému zdraví a s ním spojeným poruchám se v červencových  dnech 2018 věnoval světový kongres dětských psychiatrů a spolupracujících odborností International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP). Špičkoví odborníci z celého světa sdíleli nejnovější výzkumy, studie a zkušenosti na témata, která aktuálně rezonují nejen odbornými lékařskými kruhy, ale také mezi veřejností.

 „Nejen rodiče, ale i další rodinní příslušníci, často považují duševní onemocnění za něco, co se jejich dětí samozřejmě nemůže týkat a návštěvu odborného lékaře tak odkládají, či přímo odmítají,“ popisuje problematickou situaci předseda kongresu a viceprezident organizace IACAPAP MUDr. Michal Goetz, Ph.D. z Fakultní nemocnice v Motole a dodává: „S kolegy jsme se shodli, že je potřeba klást větší důraz na osvětu a destigmatizaci pedopsychiatrie. Zhruba 13 procent dětí od 8 do 15 let trpí duševním onemocněním, které zasahuje jejich každodenní život a od prvních příznaků trvá průměrně osm let, než dojde k vyhledání odborné pomoci, což má k ideálnímu stavu samozřejmě daleko.“

Příčiny těchto onemocnění jsou různorodé, například traumatické zážitky v raném dětství nebo šikanu, které je vystaveno až 30 procent dětí. V současné době lze sledovat i narůstající trend sebepoškozování a sebevražedného chování mezi dospívajícími. Čím dříve je zahájena adekvátní péče, tím mírnější bude i průběh samotného onemocnění, což je díky českému systému péče problematické. „Věřím, že se ze strany politiků brzy dočkáme promyšleného plánu na řešení této alarmující situace - je nedostatečný počet dětských psychiatrických ambulancí, akutních lůžek a absence konziliární pedopsychiatrické péče v regionálních nemocnicích, což neadekvátně prodlužuje čekací lhůty u specialistů a tím také oddaluje dětem potřebnou léčbu a péči.“

"Velmi si vážíme toho, že některé filantropické nadace rozpoznaly důležitost dětského duševního zdraví a podpořily naší práci. Dítě může být fyzicky zcela zdrávo, ale pokud má bolest na duši tak si život nejen neužívá, ale také to omezuje jeho rozvoj.“ Organizátoři proto děkují Nadaci Agrofert, Nadaci J&T, RSJ Foundation, a Nadaci Terezy Maxové dětem. Ve spolupráci s filantropy je v plánu dále rozvíjet programy například pro opuštěné a znevýhodněné děti, které díky problematickému prostředí často patří k rizikovým skupinám a prevence duševních poruch je zde velmi důležitá.

Organizace IACAPAP již 80 let sdružuje odborníky v oblasti péče o duševní zdraví dětí a dospívajících  - psychiatry, psychology, pediatry, sociální pracovníky, specialisty ve vzdělávání a zákonodárce, z 80 zemí světa a 5 různých kontinentů. Hlavním cílem této asociace je prosazování podpory zdravého psychického rozvoje, prevence a dostupnosti efektivní léčby duševních poruch dětí a dospívajících, a to zejména spojením výzkumu, praxe a legislativní činnosti.

Dle TZ

www.iacapap2018.org

www.aristonpr.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová