Dotazy na VZP

Dotaz pro VZP – změna pojišťovny o dovolené


Kategorie: Aktuality Dotazy na VZP 
05.červenec 2018

Chtěla bych změnit pojišťovnu a přejít k VZP. Momentálně ale pobývám v zahraničí a vracet se budu až v říjnu. Mohu se přesto přeregistrovat, abych byla u VZP už od příštího možného termínu, tedy od ledna?
Odpovídá Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

Odpověď na tento dotaz se bude lišit podle toho, o jaký pobyt v zahraničí jde. Při tzv. dlouhodobém pobytu v zahraničí (nepřetržitě déle než 6 měsíců) se pojištěnec může odhlásit z českého systému zdravotního pojištění; musí být ale v cizině zdravotně pojištěn. Pak je nadále českým pojištěncem, jen jsou dočasně omezena některá jeho práva a povinnosti – neplatí pojistné a na druhé straně nemůže čerpat z českého systému veřejného zdravotního pojištění. Má však právo změnit zdravotní pojišťovnu. Může tedy podat přihlášku k jiné zdravotní pojišťovně a v nejbližším termínu pak dojde ke změně zdravotní pojišťovny (i za jeho nepřítomnosti v ČR).

Jde-li o tento případ, můžete ze zahraničí poslat v termínu od 1. 7. do 30. 9. vyplněnou a podepsanou  přihlášku k VZP. Do 31. 12. budete ještě pojištěncem původní zdravotní pojišťovny, k 1. 1. proběhne přeregistrace k VZP. Po návratu do ČR se přihlásíte u své zdravotní pojišťovny a doložíte doklad o zdravotním pojištění v cizině za celou dobu pobytu. Při svém návratu v říjnu tedy tuto agendu budete vyřizovat se svojí dosavadní zdravotní pojišťovnou, nikoli s VZP.

Jiná situace je u osob, které při pobytu v zahraničí nejsou českými pojištěnci. Jedná se typicky o osoby pracující nebo podnikající v jiné zemi EU. Protože výdělečná činnost v dané zemi EU zakládá povinnost být v téže zemi zdravotně pojištěn, stávají se pojištěnci zahraničních zdravotních pojišťoven. V době, kdy jsou u své původní české pojišťovny v evidenci jako pojištěnci, kterým skončil pojistný vztah na základě evropských Nařízení nebo mezinárodní smlouvy, nemají právo žádat změnu zdravotní pojišťovny. Po návratu do ČR jim ale nově vzniká účast na pojištění a mohou se přihlásit ke kterékoliv zdravotní pojišťovně.

Třetí variantou by mohlo být, že pobýváte v zahraničí z nevýdělečných důvodů, např. jako studentka. V tom případě jste se nejspíš neodhlašovala z českého pojištění jako při dlouhodobém pobytu (není to povinnost, ale možnost) a jste stále běžným českým pojištěncem. Pak by pro vás platilo, že můžete v termínu od 1. 7. do 30. 9. poslat vyplněnou přihlášku k VZP a přeregistrace proběhne k 1. 1. Více informací k pobytu v zahraničí zde, k přeregistraci zde.

www.vzp.cz

 

Autor: MUDr. Olga Wildová