Medicína

Mezinárodní den proti zneužívání drog a pohled VZP


Kategorie: Aktuality 
26.červen 2018

Všeobecná zdravotní pojišťovna upozorňuje na problematiku zneužívání nejrůznějších návykových látek dětmi ze dvou důvodů. Jedním z nich je Mezinárodní den proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi. Druhým pak blížící se prázdniny – v tomto období mají děti výrazně více volného času, jsou mnohem méně pod dohledem dospělých a mají proto také mnohem více prostoru k různým nebezpečným experimentům.

Psychické problémy, které dětem a mládeži ve věku do 18 let způsobil alkohol a drogy, stály loni Všeobecnou zdravotní pojišťovnu více než 14,5 milionu korun. To je o 2,5 % více než v roce 2016. Zvýšil se i počet dětských klientů VZP, kteří kvůli problémům s alkoholem či drogami skončili v péči lékařů – loni jich bylo už 1 272, což je o 6,5 % více než v roce předchozím (1 194).

 Klienti VZP mladší 18 let, jimž drogy a alkohol způsobily psychické problémy

 

Počet pacientů

Náklady v Kč

Rok 2016

1 194

14 153 517

Rok 2017

1 272

14 509 611

 

 

Ve více než polovině případů, kdy loni děti a mládež skončili kvůli návykovým látkám v péči lékařů, byl příčinou problémů alkohol. Na dalších místech skončily marihuana a pervitin.

Jaké návykové látky nejčastěji přivedly loni klienty VZP mladší 18 let k lékaři

 

Počet pacientů

Náklady v Kč

Alkohol

680

5 023 267

Opioidy

23

143 717

Kanabinoidy

206

2 180 263

Sedativa, hypnotika

81

518 928

Kokain

2

8 513

Jiná stimulancia (pervitin)

135

1 959 162

Halucinogeny

23

114 688

Tabák

63

61 492

Prchavé látky

24

95 509

Kombinace drog

241

4 404 071

Celkem

1 272*

14 509 611

 

 

 

 

 

 

 *Nejde o součet výše uvedených skupin, někteří pacienti jsou započteni ve více z nich.  Dle TZ.

www.vzp.cz

 

Autor: MUDr. Olga Wildová