Novinky ze zdravotnictví

Analýza úpravy dávky přípravku afatinib


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
02.červenec 2018

Dle TZ z května 2018 společnost Boehringer Ingelheim oznámila výsledky observační klinické studie probíhající v reálné klinické praxi, která měla za cíl zkoumat vliv změn dávkování léčivého přípravku afatinib na bezpečnost a účinnost u pacientů s pokročilým nemalobuněčným plicním karcinomem (NSCLC) s mutací receptorů epidermálního růstového faktoru (EGFR). Studie ukázala, že úprava dávky afatinibu zlepšila snášenlivost léku pacienty při zachování účinnosti léčby a snížení četnosti a intenzity nežádoucích reakcí. Tato zjištění, která jsou v souladu s klinickými studiemi, byla publikována online Americkou společností pro klinickou onkologii (ASCO) před její letošní výroční konferencí.

 

Studie RealGiDo vyhodnocovala 228 pacientů s plicním karcinomem s EGFR mutací napříč 13 zeměmi. Medián doby léčby a doby do progrese onemocnění, tedy 18,7 měsíců, respektive 20,8 měsíců, nebyly ovlivněny snížením počáteční dávky nebo úpravou dávkování. Celkový výskyt nežádoucích účinků u pacientů začínajících na dávce <30 mg byl podobný jako u pacientů s úvodní dávkou ≥40 mg. Doporučená dávka afatinibu je 40 mg perorálně jednou denně. Ve studii navíc nebyly zjištěny žádné nové bezpečnostní signály, a nežádoucí příhody stupně 3 a závažné nežádoucí příhody se objevily u 25 %, respektive 5 % pacientů.

*Afatinib je schválen na řadě trhů, včetně EU, Japonska, Číny, Tchaj-wanu a Kanady pod obchodním názvem Giotrif®, v USA jako Gilotrif® a v Indii jako Xovoltib®, pro použití u pacientů s různými typy plicního karcinomu s EGFR mutací. Afatinib je také schválen v EU, USA a na dalších trzích k léčbě pacientů s pokročilým skvamózním buněčným karcinomem plic, jejichž onemocnění pokročilo po platinové chemoterapii. Afatinib je ve schvalovacím procesu regulačními orgány v řadě jiných zemí po celém světě. Podmínky udělení registrace se v jednotlivých zemích různí, vice informací je k dispozici v místní verzi příbalové informace. Dle TZ.

https://www.boehringer-ingelheim.com/sites/default/files/Infographics/Afatinib_infographic_2016_10.pdf https://www.boehringer-ingelheim.com/sites/default/files/Documents/Afatinib_Backgrounder.pdf  

http://www.boehringer-ingelheim.com

 

 

 

Autor: MUDr. Olga Wildová