Medicína

Výdaje na zdravotní péči překročí hranici 300 miliard Kč


Kategorie: Aktuality 
29.červen 2018

V červnu 2018 ukončené dohodovací řízení k cenám za zdravotnické služby v roce 2019 skončilo dohodou. Pozitivní výsledek je dán jak vstřícným přístupem všech jednajících stran, tak přístupem ministerstva zdravotnictví, které již od začátku jednání dalo jednoznačně najevo, že nebude preferovat žádný ze segmentů a podporuje dohodu ve všech segmentech. V roce 2019 tak půjde na zdravotnické služby rekordní částka 310 miliard korun, což je zhruba o 24 miliard korun více než v letošním roce.

Dohodovací řízení probíhá každoročně a slouží jako základ k vyjednávání cen za zdravotnické služby mezi zdravotními pojišťovnami a zástupci poskytovatelů zdravotní péče. Až do letošního roku však končila jednání většinou nedohodou. Důvodem bylo přesvědčení některých zástupců poskytovatelů, že v případě nedohody získají lepší podmínky díky rozhodnutím ministerstva zdravotnictví a často tomu tak také bylo. Dohodě přispěl také celkový hospodářský růst, díky kterému se zvyšuje pojistné a do systému zdravotnictví přitéká více finančních zdrojů.

Pro nadcházející rok se zdravotní pojišťovny v rámci řízení zavázaly k transparentnímu rozdělení očekávaného nárůstu mezi jednotlivé segmenty. Navýšení úhrad znamená mimo jiné i zvýšení ukazatelů kvality pro pacienty. Každý ze segmentů si polepší minimálně o 5 %. Toto navýšení je však u některých segmentů ještě větší s ohledem na mimořádné nebo legislativní vlivy. Navíc se počítá s vyšším ohodnocením zdravotních sester pracujících ve směnném provozu – pro rok 2019 to bude částka 4,7 miliardy Kč. Konkrétní mzdové ohodnocení je však vždy plně v rukách ředitele dané nemocnice.„Kromě bonifikace směnného provozu sester budou v nadcházejícím roce pokryty například i mimořádné náklady na změny ve stomatologii a centrové péči.

Po intenzivním jednání se podařilo dosáhnout dohody i se segmentem lékárenské péče. Bylo dodrženo navýšení disponibilních zdrojů o 5 % v roce 2019. Navíc bylo dohodnuto jednotkové navýšení cen za recept, které bude možné díky přesunu části finančních prostředků z marží nejdražších léčivých přípravků. Výsledkem jednání bylo také ustavení „fondu zajištění lékárenských služeb v nedostupných regionech“, do kterého by měla směřovat část finančních prostředků vyhrazených pro segment lékárenské péče. Na pravidlech čerpání fondu, která budou specifikována do konce roku 2018, se budou podílet představitelé lékárenské péče a také plátci.

Za růstem rozpočtu českého zdravotnictví je především příznivá ekonomická situace. Svaz pojišťoven bude i do budoucna nadále usilovat o úpravy systému financování zdravotnictví. Náklady na moderní způsoby léčby nebudou klesat, spíše budou mít tendenci se nadále zvyšovat a na to současný systém v případě ekonomické recese připraven není. Návrhy na systémové úpravy jsou proto stále aktuální.

 

 

 

Pilíře k udržitelnému financování českého zdravotnictví dle SZP ČR

  1. zvýšení dostupnosti kvalitní bezplatné péče pro každého pacienta, díky jasné definici standardu a stanovení pravidel pro ceny za nadstandardní služby
  2. zavedení dvousložkového zdravotního pojištění s přímou vazbou na zdravotní pojišťovny a jejich hospodaření
  3. motivace pacientů a jejich lékařů k efektivní spolupráci při realizaci programů komplexní péče o chronická onemocnění
  4. stanovení férových cen prostřednictvím cenové konkurence mezi poskytovateli zdravotní péče

 

Dle TZ

 

www.szpcr.cz

www.bisonrose.cz

 

Autor: MUDr. Olga Wildová