Medicína

Jen trvale udržitelné zdravotnictví má budoucnost


Kategorie: Aktuality 
29.červen 2018

Systém zdravotnictví v ČR zápasí s problémy, které ohrožují jeho udržitelnost. V podmínkách, kdy trvale roste počet chronicky nemocných a populace stárne, je akutní výzvou našeho zdravotnictví zlepšování kvality léčby při snižování celkových nákladů. Cestou, jak naše zdravotnictví zefektivnit, je systém založený na hodnotě („Value-Based Healthcare“), který se ptá, jak kvalitně jsou pacienti léčeni a zda jim daná péče opravdu pomáhá. Shodli se na tom zástupci státu, nemocnic, zdravotních pojišťoven, lékařů i medicínských společností, kteří se v Praze v červnu 2018 zúčastnili diskusního setkání Institutu pro veřejnou diskusi (IVD) o budoucnosti českého zdravotnictví.

Až 70 % ředitelů českých nemocnic vyjadřuje podle HealthCare Institue obavy ze zhoršení kvality a dostupnosti zdravotní péče. Snížení celkových nákladů a zlepšení výsledků léčby je proto výzvou.  Možností je posun zdravotnictví k systému založenému na hodnotě, tzv. Value-Based Healthcare – jde o systém, který se místo objemu pacientů a výkonů zaměřuje primárně na výsledky. Namísto mechanismu, kdy jsou nemocnice odměňovány podle toho, kolik pacientů přišlo do ambulance nebo kolik operací lékaři vykonali, je tak aplikován systém, kde jsou poskytovatelé zdravotní péče placeni za to, jakých výsledků dosahují jejich pacienti.

„Systém financování nezohledňuje výsledek, tedy kvalitu léčby. Neexistuje posuzování nákladové efektivity inovativních technologií,“ uvedla na jednání MUDr. Alena Šteflová, náměstkyně ministra zdravotnictví

Odhaduje se, že kvůli nekoordinované zdravotní péči je 20 až 40 % výdajů na zdravotnictví každým rokem vynaloženo zbytečně. Cílem proto je, aby se s finančními prostředky na zdravotní péči nakládalo efektivněji. V rámci zdravotnictví založeného na hodnotě je úspěšnost každé terapie hodnocena dle předem stanovených kritérií, přičemž poskytovatel zdravotnických prostředků v takovém případě sdílí riziko související s léčbou. „Prosazujeme model, ve kterém dostaneme zaplaceno, jen pokud terapie pacientovi skutečně pomůže – uzdraví ho, zmírní mu bolest nebo zlepší a prodlouží jeho život. Jsme přesvědčeni, že je to krok, který musíme udělat, abychom si byli jisti, že hodnota, kterou naše terapie vytvářejí a přinášejí, je skutečná a má pozitivní dopad na životy lidí,“ uvádí Michal Vondraš, ředitel české pobočky společnosti Medtronic.

Ředitel Fakultní nemocnice Motol Ing. Miloslav Ludvík na konferenci připomněl, že současná diskuse o zdravotnictví se nesprávně zaměřuje pouze na mzdy.

Systém založený na hodnotě předpokládá kontinuální sledování zdravotního stavu pacienta prostřednictvím moderních technologií, schopnost zpracovávat a vyhodnocovat data o léčbě a otevřený přístup k inovacím. „Pro všechna zdravotnictví ve vyspělých zemích platí, že poskytují stále více péče za stále více peněz. To, co je třeba posuzovat, je přínos ve vztahu k rizikům,“ říká Miroslav Palát, prezident České asociace (CzechMed).

Podle Ing. Ladislava Friedricha, prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven (SZP), jsou pojišťovny otevřené platbám za konkrétní výsledky zdravotní péče, stejně jako zavádění nových medicínských technologií: „Žádná reforma není udržitelná bez většinové politické podpory. Určitou rezervu vidím v tom, že jsme dosud téměř rezignovali na zvyšování efektivity.“

Na konferenci Institutu pro veřejnou diskusi vystoupil i speciální host Marteen Akkerman – expert na transformaci zdravotnictví, který přiblížil svou zkušenost z Nizozemska – země s jedním z nejlépe hodnocených zdravotnických systémů na světě. Podobně se systém zdravotnictví založený na hodnotě soustavně rozvíjí například ve Velké Británii, Francii, Dánsku a zejména ve Švédsku.

Účastníci konference se shodli, že ke změně systému v České republice je nutná vzájemná spolupráce a změna v přístupu k zdravotní péči na všech úrovních – ať už jde o stát, systém zdravotních pojišťoven, pacienty a jejich organizace, každodenní lékařskou praxi lékařů, činnost profesních sdružení či medicínské společnosti přinášející inovace ve zdravotnictví.  Dle TZ

www.communa.cz

www.ivd.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová