Nemoc a zdraví

Nový projekt o možnostech onkologické léčby


Kategorie: Rakovina Aktuality 
20.červen 2018

Česká republika se dle analýzy Národního onkologického registru ČR celosvětově řadí mezi země s největším zastoupením onkologických pacientů. Celkem žije v ČR více než půl miliónu lidí se zhoubnými nádory nebo s historií onkologické diagnózy v minulosti. Lidé nemusí mít strach, že se jim nedostane potřebné péče, ale záleží také na nich, jak odpovědně přistupují k prevenci a léčbě. Jedním z důležitých faktorů, které mohou rozhodnout o jejich budoucnosti, je dostatečná informovanost o diagnóze. Proto vznikl projekt Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) s podporou neziskové organizace Liga proti rakovině – Informace léčí, který se zaměřuje na zvýšení informovanosti pacientů. Prostřednictvím webových stránek www.informace-leci.cz pacienti bezplatně získají důležité informace o prevenci, možnostech léčby a v neposlední řadě také zkušenosti pacientů.

Léčba onkologických onemocnění je v současnosti výrazně úspěšnější než v minulosti. Nemalý podíl na tom mají moderní druhy léčby, které se postupně do České republiky dostávají. Současně také to, že se pacienti více zajímají o možnosti své léčby. „Je zcela zásadní, aby se pacienti stali spolutvůrci svého léčebného procesu. Proto je důležité, aby byli pacienti více aktivní, stali se partnerem pro svého lékaře. Aktivní ale znamená, být také dobře informovaný. Proto přichází nový projekt zaměřený na onkologii v ČR,“ říká Mgr. Jakub Dvořáček, výkonný ředitel AIFP.

Cílem projektu je vytvořit zdroj relevantních informací pro pacienty, kteří mají diagnostikovanou rakovinu, a pro jejich rodinné příslušníky. Projekt AIFP vznikl za podpory neziskové organizace Liga proti rakovině a předních odborníků věnujících se onkologii. Webový průvodce je určen všem, kteří chtějí získat relevantní informace o onkologii v České republice a možnostech léčby. Současně nabídne také pohled pacientů. Projekt byl zahájen 8. 6. 2018. 

  • S projektem je spojená také edukační kampaň ve vybraných městech České republiky – interaktivní boxy budou instalovány v nákupních centrech v Praze, Brně a v Plzni:
    • Praha | 4.9-5.9.2018 | OC Černý Most
    • Brno | 11.9.2018 | OC Futurum
    • Plzeň | 12.9.2018 | OC Luna

„Pacient, který je dobře informovaný, může často dosáhnout lepších výsledků své léčby. Každá aktivita vede k tomu, že pacient lépe spolupracuje s lékařem,“ upozorňuje mj. MUDr. Michaela Fridrichová z Nemocnice na Bulovce a předsedkyně Ligy proti rakovině, která je partnerkou projektu.

Je potřeba si uvědomit, že pacienti mohou změnit způsob léčby. Jde především o jejich zdraví. Lékař má poradní hlas, který doporučí tu nejvhodnější formu léčby. To jestli jí přijmou je ale vždy rozhodnutí pacienta. „Vztah lékař a pacient nikdy nebude úplně rovnocenný. Důvodem je také právě míra informací o nemoci a její terapii. Je však rozumné opustit paternalistický přístup lékařů. Pacient potřebuje dostatek informací, aby mohl uplatnit svoje právo aktivně ovlivnit průběh své léčby. To je i smyslem tohoto užitečného projektu,“ říká doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

V České republice jsou dlouhodobě činná. Komplexní onkologická centra (KOC), která mohou v léčbě pacienta představovat zásadní průlom. Pacient bude pod dozorem odborníků ze všech oblastí léčebného procesu a zároveň má možnost se dostat do klinické studie, kde je možné podstoupit terapii s nejnovějšími léčebnými metodami. Nevýhodou je nedostupnost KOC v některých oblastech republiky.

"V České republice je stále velmi nízká informovanost o právech a povinnostech pacienta. Přijetí správného rozhodnutí ve prospěch svého zdraví je vázáno nejen na samotný zájem lidí opatřit si potřebné informace, ale i na možnosti základní zdravotní informace získat, porozumět jim a následně je využít ve své vlastní situaci. Pro prevenci, včasnou léčbu, ale i rozhodnutí o jejím podstoupení je dostatečná informace klíčová. V tomto ohledu mohou významnou roli sehrát i pacientské organizace, které byly dlouhou dobu trochu podceňované. V loňském roce, ale byla ustanovena Pacientská rada jako poradní orgán Ministerstva zdravotnictví. Pacientské organizace mohou mít výrazný vliv na celkový vývoj zdravotnictví v ČR. Naše zdravotnictví potřebuje pacienta silného a informovaného. A každá iniciativa, která si klade za cíl toto zlepšit, je z mého pohledu vítána,“ uzavírá MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D., přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dle TZ.

www.aifp.cz

www.lpr.cz

www.bestcg.cz

 

Autor: MUDr. Olga Wildová