Medicína

EUC Klinika Praha


Kategorie: Aktuality 
11.červen 2018

V prosinci 2017 koupila zdravotnická skupina EUC pražské polikliniky Kartouzská, Malešice, Šustova a Opatovská, zastřešené pod společností Medifin – zdravotní služby a.s. Všechny čtyři kliniky loni poskytly péči 700 tisícům klientů v desítkách odborností. Formálním završením akvizičního procesu je změna názvu – od června se z nich stává EUC Klinika Praha a.s.

EUC v nich zachová strukturu zdravotních služeb a jejich poskytování klientům maximálně zpříjemní a zjednoduší. Přináší nový koncept recepcí jako hlavního článku při objednávání klientů k lékařům, postupně zavede online objednávání a prohloubí výhody komplexní péče pod jednou střechou, které skupina úspěšně zavádí ve svých dalších zařízeních. EUC vkládá několikamilionovou investici do digitalizace rentgenových snímků, což ušetří čas jak lékařům, tak i klientům. Hodlá za využití zkušeností EUC rozvíjet primární péči s důrazem na programy prevence a posílít péči o chronicky nemocné. Byly zahájeny investice do vzdělávání personálu (například diabetologické sestry).  Na všech pracovištích už byla také zahájena operativní a efektivní spolupráce s EUC Laboratořemi, které mají v celé Praze deset odběrových míst a poskytují služby v oborech biochemie, hematologie, imunologie, alergologie, mikrobiologie a molekulární biologie.

Klinika na Opatovské v Praze 4 prošla v minulých letech komplexní rekonstrukcí. Obdobně jako na Opatově by se měli konečně dočkat dlouho očekávané rekonstrukce objektu i klienti a lékaři kliniky Malešice. Rekonstrukce je již k dnešnímu dni zakotvena ve Smlouvě o společném postupu a spolupráci při rekonstrukci areálu polikliniky Malešice uzavřené mezi MČ Prahy 10 a společností Medifin – zdravotní služby, a.s. (nově EUC Klinika Praha a.s.) a tato by měla být hotova do konce roku 2020. Po celou dobu rekonstrukce se klinika zavazuje zajistit provoz všech stávajících ordinací, Rovněž zde zachová službu pohotovostní lékárny, dospělé pohotovosti i pohotovost pro děti a dorost.

Klinika v Šustově byla v letošním roce již doplněna o digitalizaci radiodiagnostického (RDG) pracoviště, které zrychlí provoz a zkrátí čekací doby pacientů na radiologická vyšetření EUC a.s.  

I objekt kliniky Kartouzská Praha 1 čeká v letošním roce množství investičních akcí. Nejviditelnější bude realizace nové fasády na budově A. Klienti uvítají radikální obnovu pracoviště fyzioterapie, která umožní diskrétnější přístup. Kromě digitalizace snímků bude na RDG pracovišti ePACS, který umožní bezpečnou výměnu obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními a jednotlivými lékaři. Zlepšení dozná rovněž pracoviště sonografie, do něhož EUC zakoupí nový ultrazvukový přístroj, který zkvalitní a rozšíří spektrum vyšetření.

Zdravotnická skupina EUC tvoří největší síť ambulantních klinik v ČR. Je největším poskytovatelem ambulantní péče, prémiové péče, mamoscreeningu a lékařské péče pro zaměstnavatele. Od roku 2011 investovala 544 milionů korun především do modernizace přístrojů, vzdělávaní zaměstnanců a elektronizace systémů a služeb. V 28 zdravotnických zařízeních napříč ČR (včetně 10 prémiových), 19 lékárnách a 14 laboratořích zaměstnává 1830 lidí, kteří poskytnou péči 1,8 milionu pacientů ročně. Na podzim 2017 vydala jako první v sektoru zdravotnictví v ČR emisi dluhopisů, v celkovém objemu 1,4 miliardy korun. Dle TZ.

www.euc.cz

www.amic.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová