Knižní recenze a anotace

Jarmila Drábková, Soňa Hájková: Následná intenzivní péče


Kategorie: Aktuality Knižní recenze a anotace 
09.červen 2018

 

Mladá fronta, 2018, vydání první, str. 608

Současná medicína je v neustálém bouřlivém vývoji, vyrovnává se s novými požadavky doby, nově vzniklými situacemi – ve společnosti, ve stárnoucí populaci, s novými fenomény ve výskytu chorob. Vyvíjejí se i vědní obory, vznikají nové – odpovídající potřebám nově vznikajících situací. Názorným dokladem je intenzivní medicína a zcela nová – postintenzivní péče, které se věnuje předkládaná publikace – ojedinělé dílo v odborné domácí i světové literatuře.

Dvacet sedm rozsáhlých kapitol, logicky členěných, vysvětlují pojmy, požadavky zdravotníků i pacientů, náplň činnosti, legislativní i organizační předpoklady i důležitosti zdravotnické dokumentace.  Pozornost je věnována novému fenoménu – perzistentní chronické kritické chorobě, jejímu klinickému obrazu v akutní i v následné fázi intenzivní péče, ale i bezpečnosti pacienta v následné intenzivní péči. Uvedena nutnost kontaktu a komunikace s pacientem, zdůrazněn časový plán, význam nutrice pro rekondici, indikace, i možnosti následné péče v domácím prostředí (umělá ventilace, dlouhá, trvalá, domácí umělá plicní ventilace, rehabilitace i terminální odpojení.) V samostatném oddíle jsou uvedeny komplikace v následné péči.

Současné údaje, klinické zkušenosti, komentované kazuistiky jsou skvělým shrnutím uvedených poznatků a zhodnoceny výsledky vlastních dlouholetých zkušeností v oboru. Rozsáhlý seznam odborné literatury, nejčastější používané anglicismy, seznam zkratek, rejstřík, včetně medailonek autorek tvoří závěr této jedinečné publikace.

Tabulky a ilustrace výborně doplňují text. Publikace je názorná, čtivá, na čemž se podílí i příznivá velikost písma. Obdivuhodným způsobem zachycuje mladý, nedávno vzniklý obor následné intenzivní péče, který je předkládán dvěma dlouholetými odbornicemi - doc. MUDr. Jarmilou Drábkovou, CSc., zakladatelkou OCHRIPu (Oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče) Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Mgr. Soňou Hájkovou- vrchní sestrou NIP/DIOP ve Fakultní nemocnici v Motole.

„Následná intenzivní péče“ určitě vzbudí zájem široké odborné veřejnosti, ale může mít i širší využití – totiž pro ty, kteří se v dnešním uspěchaném světě stanou například neočekávanými ošetřovateli svých blízkých po životní nepřízni osudu.

Autor: MUDr. Olga Wildová