Novinky ze zdravotnictví

eZpravy elektronicky propojují lékaře i nemocnice


Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
06.červen 2018

Nemocní už by v budoucnu neměli nosit zprávy od odborných lékařů svému praktickému lékaři. Data praktikům automaticky a v reálném čase zašle elektronický systém eZprava. Úspěšně funguje na severu Čech a nově se připojuje Plzeňsko. eZpravu aktuálně používá asi 1000 zdravotnických subjektů včetně pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) a spontánně přibývají další, uvádí předseda Sdružení praktických lékařů (SPL) MUDr. Petr Šonka.

Používaní eZpravy je možné přirovnat k e-mailu. Specialista nebo lékař propouštějící pacienta z nemocnice při sepisování zprávy pouze klikne, že kopii dokumentu má dostat pacientův praktický lékař. Tomu ihned zpráva přijde do jeho počítače. Komunikace je zabezpečená a šifrovaná. Jde o vyzkoušené, jednoduché a levné řešení. Instalace potřebného softwaru do počítače je jednoduchá, lékař má náklady pouze na certifikát, a to asi 300 korun za rok. Lékaři pomocí eZpravy komunikují také s odbornými ambulancemi a laboratořemi.

Nemocnice Plzeňského kraje a.s. se do projektu také zapojují a vzhledem k účasti Fakultní nemocnice se elektronická komunikace mezi lékaři na Plzeňsku stává skutečností. Podle člena jejich představenstva MUDr. Pavla Vepřeka je Stodská nemocnice již připojena a v ostatních se dokončují úpravy na informačních systémech.

Praxe byla doposud taková, že propouštěcí zprávy doručoval pacient, nejdříve svému praktickému lékaři. (Ne vždy ale včas.). Tento problém řeší eZprava. Jejím prostřednictvím se propouštěcí zpráva dostává k praktikovi ve chvíli, kdy jeho pacient opouští nemocnici. Výhoda je na obou stranách, pacient ušetří cestu a lékař může okamžitě rozhodovat o dalším postupu léčby.

Nemocnice pomocí eZpravy dostává v předstihu výsledky předoperačních vyšetření a další informace o zdravotním stavu pacienta. U akutních případů si může data od praktika vyžádat. Nemocnice tak může rychle po přijetí pacienta dostat informace o celkové anamnéze, předešlých vyšetřeních nebo i dřívější léčbě v jiném zařízení.

Systém eZprava vznikl na Mostecku díky primářovi dialyzačního střediska v Mostě MUDr. Petru Machkovi. Když odesílal pacienty na transplantace, musel ručně vypisovat hodnoty jejich laboratorních vyšetření. Elektronickou cestou si chtěl ušetřit práci a omezit chybovost. Dnes se eZprava stala komunikací pro vyšetřování pacientů k transplantaci ledvin. Systém rovněž šetří za duplicitní vyšetření.

Podle MUDr. Petra Šonky se praktičtí lékaři nebrání elektronizaci zdravotnictví. Sami aktivně hledají řešení, která mají smysl. Očekává se, že k eZpravě se připojí další kraje a bude ji postupně používat většina praktických lékařů a ambulantních specialistů v ČR.

SPL se nyní stane spolugarantem systému, protože do něj majetkově vstupuje. Vlastnictvím 25% podílu garantuje, že se eZprava nikdy nestane komerčním produktem, který by chtěl na lékařích vydělávat. Systém podle umí pracovat s e-recepty, je připraven na elektronickou evidenci tržeb (EET) a odpovídá současným požadavkům na ochranu osobních údajů (GDPR). Dle TZ.

www.splcr.cz.

www.nemocnicepk.cz.

 

Autor: MUDr. Olga Wildová