Medicína

Peritoneální dialýza - vyšší kvalita života


Kategorie: Aktuality 
05.červen 2018

Každým rokem u nás přibývá osob, kterým je diagnostikováno onemocnění ledvin a jsou zařazeny do dialyzačního programu. Většina pacientů končí na doporučení zdravotnického personálu na hemodialýze. Moderní medicína přitom nabízí i komfortnější variantu v podobě peritoneální dialýzy. Ta probíhá v domácím prostředí, výrazně zlepšuje kvalitu života pacienta a je ideálním mostem k transplataci ledviny. Informovanost o této metodě je u nás nízká, podle průzkumu společnosti Baxter 7 z 10 Čechů vůbec neví, co je peritoneální dialýza. Pro pacienty na automatizované peritoneální dialýze navíc Baxter přináší inovaci v podobě telemedicíny, která umožňuje sdílet data o léčbě pacienta vzdáleně a on-line s ošetřujícím lékařem.

Metoda peritoneální dialýzy na českém trhu je dostupná už čtyři desítky let a pacientům přináší řadu výhod, není však příliš známa mezi pacienty ani veřejností. Sedm z deseti oslovených tento pojem vůbec nezná a pouhých 5 % dotázaných má ve svém okolí někoho, kdo je peritoneální dialýzou léčen.

Ve vyspělých zemích je přitom využívání této metody až 40 % oproti zhruba 7 % v České republice. „Potřebné informace, edukace, ale i motivace často chybí už u zdravotnického personálu a pacienti, kteří mohou profitovat z domácí léčby, jsou automaticky odesíláni na hemodialýzu,“ říká MUDr. Vladimíra Bednářová CSc., vedoucí Ambulance peritoneální dialýzy na Klinice nefrologie VFN v Praze.

Peritoneální dialýze (PD) se také často říká domácí dialýza, protože umožňuje pacientovi dialyzovat se sám v domácím prostředí. Je to jednoduchá metoda, po krátkém zaučení ji zvládne téměř každý. Funguje na principu výměny dialyzačního roztoku v oblasti peritonea (pobřišnice). Roztok se do těla dostává pomocí tenké hadičky (katétru), který je pacientovi zaveden do břišní dutiny. Vývod katétru je skryt pod šaty a pacienta nijak neomezuje v pohybu a běžných aktivitách. Výměna může probíhat ručně (manuální PD) nebo pomocí přístroje - cycleru - (automatizovaná PD). Pacienti na peritoneální dialýze navštěvují lékaře zhruba jedenkrát za 4 - 6 týdnů a mají minimální omezení.

Oba dva typy peritoneální dialýzy se spolu dají kombinovat a záleží podle aktuální potřeby pacienta, jakou dialyzační metodu si zvolí. Peritoneální dialýza je vhodná pro všechny věkové skupiny. Velmi dobré uplatnění má jak u dětí, tak seniorů, kde mohou s výměnou dialyzačního roztoku v domácím prostředí pomoct certifikovaní zaměstnanci pečovatelských služeb. Metoda může usnadnit péči o pacienty i v seniorských domech a dalších zařízeních sociální péče.

Podle průzkumu necelá třetina dotázaných (29 %) věří moderní medicíně a jednoznačně by preferovali metodu peritoneální dialýzy, v případě potřeby. Hemodialýzu, i za cenu častějších návštěv lékaře, by volilo pouhých 12 %. Lékař je první, který podává pacientovi informace o možnostech léčby. Je proto důležité, aby byl dostatečně edukován a dokázal pacientovi podat objektivní informace o všech možnostech a pomohl mu správně se rozhodnout.

Telemedicínská platforma zajistí automatický přenos údajů o léčbě pacienta do počítače lékaře po každém dialyzačním procesu. Zdravotnický personál má poprvé možnost monitorovat stav dialyzovaného pacienta na dálku a v případě potřeby léčbu okamžitě přizpůsobit. Lékař získává lepší kontrolu nad léčbou a pacient vyšší komfort a pocit bezpečí. V konečném důsledku je léčba efektivnější i díky úspoře času. Pacient nemusí tak často dojíždět ke specialistovi, někdy i stovky kilometrů Dle TZ.

www.nativepr.cz

www.baxter.com

 

Autor: MUDr. Olga Wildová