Nemoc a zdraví

Urychlovače částic pomohou zvítězit nad rakovinou


Kategorie: Rakovina Aktuality 
01.červen 2018

Rakovina je u dospělé populace druhou nejčastější příčinou úmrtí (po kardiovaskulárních chorobách). A jsou to nejen vědci na národní úrovni, ale i mezinárodní skupiny, které se věnují intenzivnímu výzkumu v oblasti léčby malignit, aby v budoucnu pomohli zvrátit tragická data výskytu rakoviny. Součástí elitních pracujících na nových léčebných metodách jsou také čeští vědci. Ti se, kromě nových objevů na poli biologické léčby zapojili také do výzkumu potenciálního využití urychlovačů částic, které se již dnes jeví jako slibný způsob boje se zákeřnou chorobou

První výsledky klinických studií ukazují, že tzv. Hadronová terapie může být potenciální alternativou pro léčbu nádorových onemocnění, zejména pak nádorů rezistentních na konvenční radioterapii. Metoda se jeví jako pozitivní pro zlepšení léčebných výsledků, a to při minimu negativních vedlejších účinků a bez poškození tkání v okolí nádorů. Nevýhodou této metody, je stávající velikost a cena přístroje. Tyto faktory byly hlavní výzvou projektu LA3-NET, který probíhal pod hlavičkou vědeckých programů s názvem Marie Skłodowska-Curie Initial Training Network (ITN) a jehož se, vedle vědců z dalších zemí, zúčastnili také mladí čeští badatelé.

Projekt vedený Liverpoolskou univerzitou spojil ke společné práci a výměně zkušeností více než 40 mladých vědců, kteří měli v průběhu studia urychlovačů možnost pracovat pod vedením expertů a vědců různých specializací z předních světových výzkumných center, univerzit, ale i zástupců specializovaných obchodních firem. Zjištění, ke kterým došli, a s nimi ruku v ruce jdoucí potenciální dopad do praxe, jsou ohromující. Kromě využití urychlovačů v rozličných průmyslových odvětvích mohou být tyto obří stroje v budoucnu též užitečnými pomocníky v oblasti péče o zdraví a léčbě rakoviny díky možnosti selektivně cílit pouze na nádorové buňky.  Jde o přístroje, mající široké potenciální využití napříč obory, díky nimž budeme jednou schopni porozumět struktuře biomolekul, jako jsou proteiny a další chemické sloučeniny, měřit tlak v tryskových motorech nebo vytvářet úplně nové materiály.

Záměrem projektu LA3-NET bylo naučit mladé vědce, jak propojit znalosti v oblasti laserových technologií spolu s urychlovači částic.  Podařilo se propojit odborníky z celé Evropy ke spolupráci.   Nešlo pouze o teoretický projekt, ale i o spolupráci vysoce specializovaných společností z oblasti byznysu. Odborníkem, který se projektu LA3-NET také účastnil, byl zástupce české společnosti FOTON, vyrábějící vysoce specializované součástky pro vědecké účely. Velice pozitivní bylo, že projekt poskytl zároveň prostor mladým vědcům, kteří pak získali motivaci pracovat na poli vědy.

K době, kdy bude možno plně využít potenciál konvenčních urychlovačů částic, vede ještě dlouhá cesta. Bude to vyžadovat další roky studia a tvrdé práce, ale odborníci jsou již nyní přesvědčeni, že úsilí za to jednoznačně stojí a mladí vědci, kteří byli součástí vědeckého projektu LA3-NET mohou být právě těmi, kdo přinese revoluční řešení i průlom v oblasti postupů léčby rakoviny do zdravotnických zařízení v České republice a s tím spojený zvrat v léčbě měnící zásadně statistiky přežití Čechů s onkologickým onemocněním.

Zúčastněné země: Velká Británie (koordinátor), Švýcarsko, Španělsko, Dánsko, Německo, Francie, Rumunsko a Česká republika. Název projektu je LA3-NET: LAsers for Applications at Accelerators s finanční podporou.

Od roku 1996, projekty Marie Skłodowska-Curie Actions poskytly pomocnou ruku vědeckým pracovníkům ve všech možných stupních kariéry- jak studentům postgraduálního studia, tak i velmi zkušeným vědcům s léty praxe, když podpořily mezinárodní, mezioborové a mezi-sektorové projekty.

Noc evropských vědců (NIGHT) je celoevropský projekt, který se koná jednou ročně, vždy poslední pátek v září. Tato akce, podporována Evropskou unií právě přes fondy MSCA, byla navržena proto, aby ukázala také lidskou stránku vědy, představila ji zábavnou formou a učinila ji tak přístupnější široké veřejnosti. První ročník akce se konal v roce 2005 a od té doby každý rok přivítá více než milión účastníků. V grantovém období od roku 2014 do roku 2020, s celkovým rozpočtem 6,2 miliardy EUR, MSCA podpoří zhruba 65 000 vědců, včetně 25 000 kandidátů na titul PhD. Dle TZ

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

www.benesgroup.cu

 


 

 

 

 

Autor: MUDr. Olga Wildová