Hubnutí - obezita

Obezita i nadváha je nemoc – výsledky dotazů


Kategorie: Aktuality Hubnutí - obezita 
20.květen 2018

U příležitosti Evropského dne obezity vznikl exkluzivní dotazník. Na otázky odpovídalo více než 2200 lidí s nadváhou a obezitou. Převážně to byly ženy! Následují výsledky dotazů.

Obézní lidé nebo lidé s nadváhou řešili za svůj život hubnutí víc než třikrát, přibírat začali většinou až v dospělosti a do hubnutí jsou ochotní investovat klidně i přes tři tisíce korun měsíčně, když budou mít jistotu, že jim to pomůže. Navíc jen 5 % lidí jí, když má hlad, ostatní ovládají spíše chutě. To je jen výběr zajímavých výsledků z dotazníku, který vyplňovali lidé s obezitou nebo nadváhou. Dotazník připravili zástupci projektu Nebudu obézní (www.nebuduobezni.cz) společně s organizací STOB (www.stob.cz), aby zjistili, jaké mají lidé zkušenosti při řešení kil navíc. V závěru jsou výsledky prezentované exkluzivně k letošnímu Evropskému dni obezity.

Podle odpovědí z dotazníků se u lidí objevila obezita nebo nadváha až v dospělosti. A to u poloviny z dotazovaných. 27 % procent lidí bojuje s kily navíc od dětství a necelých 23 % dotazovaných přibralo během dospívání. Tendence ke vzniku obezity, a tedy k zvýšenému množství tukových zásob je částečně podmíněna geneticky. Závisí ale i na vnějším prostředí – tedy životním stylu. Celkovou situaci dotváří jídelní zvyklosti.

Psycholožka Iva Málková, zakladatelka společnosti STOB, zdůrazňuje, že terapii obézních nelze zredukovat na předpis pravidel chování, aniž bychom vzali v potaz dopad na kvalitu jejich života.  Psychologickým přístupem, který je základem aktivit STOBu, lze dosáhnout toho, že hubnutí není bojem. Stává se přijatelným způsobem trvalé změny životního stylu, což je základ úspěchu udržení váhy. Mnohdy není ani tak problémem zhubnout, ale nejtěžší je právě udržení váhy, což potvrdily i výsledky dotazníku. Dvakrát až třikrát obezitu řešila zhruba čtvrtina lidí. Jen devět procent lidí s nadváhou nebo obezitou tyto nemoci ještě neřešilo.

Zajímavostí je, že 56 % lidí uvedlo, že vnímá obezitu a nadváhu jako nemoc. Na otázku, zda řešili problém u lékaře, ale většina lidí (67 %) odpověděla, že ne. Navíc jen pětina lidí zkoušela hubnout díky lékům na předpis. Ostatní (75 %) medikamenty od lékaře nezkoušeli, nebo neví, že existují (7 %). Přitom drtivá většina lidí by léčbu, která dokáže pomoci s dodržováním vhodného jídelníčku a při rozumném pohybu skutečně zhubnout, využila - určitě ano (31 %), spíše ano (44 %). Základem není přísná dieta, ale zdravý racionální jídelníček, správný pitný režim a dobře nastavená pohybová aktivita.

Několik účinných léků, které jsou však jen na předpis, slouží především jako další pomocná berlička v boji s nadváhou. Tyto léky fungují různými způsoby – mohou potlačovat hlad, tlumit chutě nebo zvyšují pocit sytosti, Některé zabraňují vstřebávání tuků. Je třeba je však používat ve spolupráci se zkušeným odborníkem tak, aby byly optimálně účinné a aby nedocházelo k výskytu nežádoucích účinků.

Většina lidí je ochotná do hubnutí investovat peníze. Nejčastěji je to částka do tisíce korun měsíčně (57 %). Až tři tisíce korun je ochotných investovat 10 % lidí. 13 % lidí ale investuje klidně i víc, když budou mít jistotu, že to zabere. Naopak zhruba pětina lidí by do hubnutí nedali ani korunu.

Zhubnout alespoň 5 % váhy za tři měsíce považuje za úspěch více než třetina lidí. O něco menší počet lidí se pak spokojí s alespoň desetiprocentním snížením váhy. Podobný cíl je podle odborníků opravdu dosažitelný, ale za delší období. Správné hubnutí, kdy dochází opravdu k odbourávání tukových zásob, je velmi pomalé a vyžaduje velkou trpělivost ze strany pacienta. Jen tak máme možnost předejít nežádoucímu JOJO efektu.

Téměř polovina respondentů uvedla, že vyzkoušela různé populární redukční diety. Zhubnout se díky nim podařilo 56 %, ale jen pouhým 4 % respondentů se podařilo si váhové úbytky dlouhodobě udržet.

Větší úspěšnost má hubnutí s pomocí výživového poradce, při kterém se podařilo zhubnout více než polovině respondentů, 12 % si úbytky i dlouhodobě udrželo. Podobný efekt má i hubnutí s nutričním terapeutem nebo obezitologem.  Tyto odborníky však navštívila jen necelá čtvrtina respondentů.

Pro trvalé zhubnutí jsou dle výsledků dotazníku nejefektivnější skupinové kurzy hubnutí STOB. Tento způsob však vyzkoušela jen necelá třetina respondentů. Pokud ale kurz absolvovali, v 76 % došlo k úbytku hmotnosti, zhruba třetina si váhové úbytky dlouhodobě udržela, což lze považovat za úspěch. Efektivním nástrojem je také program Sebekoučink (internetový program pro sestavení jídelníčku).

Důležité je, aby terapie probíhala pod odborným vedením a zaměřila se nejen na cíl – zhubnutí, ale i na vhodný, co možná nejpříjemnější způsob, který ke zhubnutí vede. A to rozhodně nejsou striktní diety či předpisy obchodníků s hubnutím, které vedou k jojo efektu, ale léčba pod vedením odborníků.

Dnes už málokdo ve vyspělých zemích jí jen kvůli hladu. Daleko častěji jíme jen pro chuť nebo kvůli emocím. Jídlem zaháníme smutek nebo se snažíme bojovat proti únavě. Je prokázáno, že jídlo má i významný analgetický účinek. Tuto situaci potvrzují i výsledky z dotazníků. Jen 5 % lidí jí, když má opravdu hlad. Ostatní občas přemáhají chutě – několikrát týdně (36 %), několikrát měsíčně (31 %), denně (17 %), výjimečně (11 %). Většina lidí si také podle výsledků uvědomuje, že pocit hladu a touha/chuť si dát něco dobrého je ovlivňována centrálním nervovým systémem. Tělo s naší snahou hubnout moc nespolupracuje. Když začneme na jedné straně snižovat energetický příjem a na druhé straně začneme energetický výdej zvyšovat, tak se tělo začne brzy intenzívně bránit. Někdy trvá velmi dlouhou dobu, než se to zlomí. A to je ten nejvhodnější moment, kdy může pomoci lékař a nabídnout účinné léky, které by měly být doplněny přiměřeným pohybem.

Změna jídelníčku je základním předpokladem snížení hmotnosti. Pro většinu oslovených lidí ale není snadné vhodnou stravu dodržovat. Jako těžké to označilo 51 % lidí. Jako velmi obtížný úkol to vidí 7 % lidí. Pro 37 % lidí je dodržování vhodného jídelníčku velmi snadné. Jídlo působí na mozek jako afrodiziakum nebo jako droga. Když lidé ochutnají dobré jídlo, tak se okamžitě začnou v mozku vylučovat endorfiny, což jsou hormony štěstí. Proto lidé pořád baží po jídle. Hlad a chuť jsou řízeny mozkovými centry hladu a centrem odměny. Podle odborníků jsou neovladatelné chutě a bažení po jídle hlavními důvody, proč diety selhávají.

Než předepisovat přesný jídelníček, který ve většině případů hubnoucímu nebude vyhovovat a nebude proto schopný ho dlouhodobě dodržovat, je efektivnější naučit hubnoucí, aby si jídelníček dokázali sestavit sami. V tom mohou právě pomoci nutriční terapeuti nebo internetové programy. Internetový program Sebekoučink dává pomocí semaforků okamžitou zpětnou vazbu, jak se uživateli daří si jídelníček sestavit. Navíc zde funguje i dlouhodobá vzájemná podpora ostatních uživatelů.

Ve spolupráci s projektem Nebuduobezni.cz a společností STOB vznikl dotazník „Problémy s nadváhou a obezitou“, který lidé vyplňovali on-line v období od začátku dubna až do poloviny května. Cílem tohoto dotazníku bylo zjistit, jaké mají lidé zkušenosti při řešení nadváhy nebo obezity, co jim při hubnutí zafungovalo, a co naopak ne. Na otázky odpovědělo 2 259 lidí, kteří jsou obézní nebo mají nadváhu.

U příležitosti Světového dne obezity byl v roce 2017 spuštěn osvětový projekt Nebudu obézní, který ukazuje možnosti léčby obezity a nadváhy pod dohledem lékaře. Zdůrazňuje mimo jiné skutečnost, že změna směrem k vhodné skladbě potravy je nelehkým krokem, do kterého významně zasahuje centrální nervová soustava, tj. mozek a jeho regulační dráhy. V této souvislosti pak hovoříme o kontrole chutí a hladu. Pokud vlastní vůle nestačí, nabízí se pomoc z rukou lékaře. Příkladem jsou skuteční pacienti - ambasadoři, kteří sdílí svůj příběh právě s vámi a mohou být dobrým zdrojem inspirace. www.nebuduobezni.cz

V dnešní době nelze zvrátit fakt, že většina lidí tráví u internetu hodně času a je škoda, že při zadání slova hubnutí jsou na prvních místech nesmyslné rady laiků. Přitom existuje řada kvalitních internetových programů, které mohou přivést při malých nákladech velké množství uživatelů k zvyšování nutriční gramotnosti. Takové programy nabízí společnost STOB na stránkách www.stobklub.cz. V loňském roce se jednalo o projekt Prožij rok zdravě a letos probíhá projekt s názvem Výzva 52. www.stobklub.cz

Dle TZ

 

Autor: MUDr. Olga Wildová