Medicína

Uložení ostatků pánů do rodinné hrobky po archeologickém průzkumu


Kategorie: Aktuality 
11.květen 2018

V loňském roce proběhl pod vedením odborníků z Muzea Cheb a Anatomického ústavu 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy archeologický a antropologický průzkum šlechtické hrobky v chodovském katolickém kostele sv. Vavřince. Všechny zde nalezené ostatky byly podrobeny důkladnému odbornému zkoumání a nyní se definitivně vrátí zpět.

Slavnostní znovuuložení pánů z Plankenheimu a Braunsdorfu do jejich rodinné hrobky v kostele sv. Vavřince v Chodově u Sokolova se uskuteční již tuto sobotu 12. května 2018. Vzpomínkový obřad k uctění památky pánů bude následovat. Mši povede chodovský farář P. Petr Mecl a hudebně jej doprovodí Redemptoristická schola z Plzně.

Na závěr obřadu bude hrobka uzavřena a v nejbližších desetiletích se její otevření neplánuje. Na obřad naváže představení výsledků archeologického průzkumu, které proběhne od 15.30 v nově zřízené síni historie města v domě U Vavřince za účasti anatoma a antropologa z Anatomického ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF UK) Mgr. Andreje Shbata, PhD., který se na unikátním vyšetřování mumií a kosterních pozůstatků z krypty pod kostelem sv. Vavřince v Chodově u Sokolova podílel. Dle TZ.

 

www.lf1.cuni.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová