Antikoncepce

Světový den těhotenství 7. května


Kategorie: Aktuality Plánované rodičovství 
07.květen 2018

O tom, zda má český národ šanci přežit 21. století nebo zmizí z mapy Evropy, řešili specialisté na Mezinárodní konferenci Děti až na prvním místě 4. května  2018 v Brně. Česká republika má jednu z nejnižších porodností v Evropě. Podle statistik se úroveň úhrnné plodnosti pohybuje kolem hodnoty 1,5-1,6 dítěte na ženu v plodném věku, přičemž k udržení alespoň prosté reprodukce je třeba hodnoty 2,1 dítěte. Porodnost a plodnost je v České republice dlouhodobě nízká, zatímco v 70. letech minulého století jsme krátkodobě hranic prosté reprodukce přesáhli.

 

 Po politických, ekonomických a společenských změnách v roce 1989 došlo také k zásadní změně demografického chování,“ říká PhDr. Dana Hübelová, Ph.D., vedoucí Ústavu demografie a aplikované statistiky Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity Brno. „Před rokem 1989 disponovali lidé v České republice relativně malou paletou studijních a kariérních možností a nabídek pro trávení volného času nebo cestování. Smysluplnost života tak často nacházeli v rodině a dětech. Stát rodiny v 70. letech podporoval například prodloužením rodičovské dovolené, zlevněním kojeneckého zboží, nenávratnými půjčkami na bydlení pro rodiny s malými dětmi apod.

Po změnách v roce 1989 se otevřela široká škála možností osobní a pracovní nebo studijní seberealizace, což ve svém důsledku představuje vážnou „konkurenci“ rození dětí. V současné společnosti dochází k zásadním kulturním, strukturálním a technologickým změnám, označovaným jako proces modernizace. Pokud chce stát zabránit dalšímu poklesu porodnosti, měl by na tyto změny systémově reagovat.

Zkušenosti z Francie, jedné z nejvyspělejších evropských zemí, ukazují, že na přímá pronatalitní opatření současná společnost již nereaguje zvýšením porodnosti. Je patrné, že významným faktorem podporujícím porodnost, je spíše dlouhodobá podpora ve formě optimálně nastavené prorodinné politiky. Téma rodiny a jejího přínosu pro společnost není podle ní v Česku příliš populární. „Přitom rodina svými investicemi do výchovy a vzdělání dětí vytváří ekonomicky aktivní obyvatelstvo, budoucí vzdělané jedince – lidský kapitál, jehož kvalita bude určovat konkurenceschopnost naší země.

Dalšími ožehavými tématy konference byly Porodní domy v Česku – Sny vs. Realita, domácí porody, či úspěchy rodinné politiky za hranicemi ČR. Účastníci konference se od pedagoga PhDr. Marka Hermana také dozvěděli Co nejdůležitějšího musí máma udělat, když se jí narodí dítě. S přednáškou Laskavý císařský řez aneb jak na operaci s respektem hovořil v Brně prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.

Konferenci uzavřela diskuze s mnohočetnou rodinou na téma, Jaké to je, když máte více dětí?  Mezinárodní odborná konference je součástí doprovodných akcí Festivalu těhotenství a rodiny a Světového dne těhotenství, který připadá na 7. května. Dle TZ.

www.narrativemedia.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová