Novinky ze zdravotnictví

Portál pro nevidomé do knihoven


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
30.duben 2018

Od dubna 2018 školí nadační fond FriendlyVox desítky knihovníků na systém, který pomáhá nevidomým snadno využívat internet. Knihovna plní osvětovou funkci a pomůže tak dalším nevidomým a slabozrakým učinit první krok na cestě do online prostoru. V České republice je více než 100 000 zrakově postižených.

„Nevidomý člověk má právo na přístup ke službám internetu za podobných, nebo stejných podmínek, jako člověk vidící. Zrakově postižení však využívají internet výrazně méně, “ říká Robert Štěrba z Nadačního fondu FriendlyVox. Proto byl vytvořen stejnojmenný internetový portál, který lze spustit na jakémkoliv počítači a jednoduše ovládat několika klávesami.

Přístup k potřebným informacím na internetu by nevidomým nepochybně velmi usnadnil život. Obsluha počítače se standardním odečítacím programem však vyžaduje od nevidomých nadstandartní znalosti práce s ním. I ti, kteří absolvují náročné školení, nejsou schopni vždy s takovým počítačem pracovat. Stačí, aby se, například vinou nějaké aktualizace, změnil vzhled obrazovky.

Mnoho nevidomých a slabozrakých osob tak na práci s ozvučeným počítačem raději rezignuje. FriendlyVox je skvělý v tom, že je jednoduchý a zůstává stále stejný.

Přiblížení internetu zrakově postiženým přes veřejné knihovny vítá Roman Giebisch, předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) České republiky. Knihovny by se podle něj měly stát informačním útočištěm pro všechny skupiny občanů bez ohledu na zdravotní stav.

„Stát deklaruje zájem na tom přiblížit internet znevýhodněným skupinám občanů, mezi které nevidomí bezpochyby patří. Je zvláštní, že v případě knihoven musí roli státu suplovat soukromý subjekt,“ komentuje Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením.

Rozšíření portálu v síti veřejných knihoven a školení knihovníků realizuje Nadační fond FriendlyVox a finančně jej podpořil také Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. První lidé se začali školit v Brně v Mahenově knihovně, přesně v den, kdy startoval Běh pro Světlušku, tedy 19. 4. O měsíc později, 24. 5., naváže školení knihovníků v Národní knihovně v pražském Klementinu.

Brněnská Mahenova knihovna doposud nabízela nevidomým počítače se softwarem pro nevidomé a slabozraké, kde mohli využít standardní program s odečítačem obrazovky. „Programy pro nevidomé jsou však poměrně složité na ovládání, a aby je zvládli, prochází náročným počítačovým výcvikem, např. v TyfloCentru. I z tohoto důvodu není využívání v knihovnách masovou záležitostí,“ říká Dagmar Čaďová z Knihovny pro nevidomé a slabozraké při Mahenově knihovně v Brně. Ozvučený portál FriendlyVox je unikátní v tom, že je zadarmo, lze jej instalovat na běžné počítače, které jsou v knihovně a knihovník bude po školení schopen během pár desítek minut naučit nevidomého se systémem pracovat.

Využívání internetu v obecné populaci rychle roste, v současné době jej používá přes 75 % populace starší 16 let. Roste i jeho využití mezi lidmi od 55–74 let věku. Zatímco v roce 2005 jej používalo v této věkové kategorii 10 % populace, v roce 2015 už 56 %.

FriendlyVox je webový portál navržený speciálně pro potřeby uživatelů, kteří nemohou při práci s počítačem používat obrazovku a myš. S pomocí několika kláves si lidé se zrakovým postižením bez problémů „přečtou“ noviny, e-maily, podívají se na Wikipedii, ovládnou Youtube, dostanou se k informacím o jízdních řádech vlaků a autobusů, k informacím o počasí, televiznímu programu či přehrání vybraných rádií a televizních pořadů. Portál je tak jednoduchý, že jej po chvíli ovládnou i lidé, kteří s počítačem běžně nepracují. Nemusejí si pořizovat speciální počítač, stačí jim instalovat internetový prohlížeč Google Chrome. Služba je pro koncové uživatele zdarma.

Dle TZ

www.narrativemedia.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová