Nemoc a zdraví

Týden aterosklerózy 23. - 28. dubna 2018 v Praze


Kategorie: Aktuality Ateroskleróza 
22.duben 2018

Ateroskleróza je onemocnění postihující každého z nás. Liší se stupněm cévního postižení a rychlostí, kterou probíhá. Komplikace pokročilé aterosklerózy (infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda) jsou stále hlavní příčinou úmrtí v České republice.

Proti ateroskleróze lze bojovat už od dětství. V rodinách, jejichž starší členové často trpí kardiovaskulárním onemocněním, lze očekávat zvýšené riziko předčasných aterosklerotických změn cév i u mladších jedinců. „Pro děti je v rámci prevence důležitý dostatek pohybu a zdravá strava. Tu však nezískají ve školce či škole díky „pamlskové“ vyhlášce, ale především v rodině. Hlavním cílem rodičů by mělo být spojení příjemných prožitků s pohybovou aktivitou. „Naučit se“ jíst dostatek ovoce a zeleniny je mnohem snazší v dětském věku než později,“ vysvětluje doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., z III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK, předseda České společnosti pro aterosklerózu. Jedná se o tzv. primordiální prevenci, která má za cíl předcházet výskytu rizikových faktorů aterosklerózy.

Hlavním důvodem aterosklerózy je zvýšená hladina krevního cholesterolu. Většina těchto metabolických odchylek má genetický základ. I tak jsou dodržování zásad zdravé diety a pohybová aktivita klíčové. Geny se v takovém případě nemusejí uplatnit nebo se jejich působení dá zásadně zmírnit. Objevují se samozřejmě výjimky (příkladem mohou být pacienti s takzvanou familiární hypercholesterolemií – nemocí, kdy v důsledku genetické predispozice stoupá cholesterol na několikanásobek běžných hodnot). Zde je důležitá včasná diagnóza.

Preventivní vyšetření je velmi důležité, neboť umožňuje onemocnění odhalit už v dětském věku. Díky České společnosti pro aterosklerózu, která organizuje systém péče o takto nemocné, se Česká republika řadí na třetí místo v počtu identifikovaných s tímto onemocněním. „Je potěšitelné, že od roku 2014 si pacienti s familiární hypercholesterolemií pomáhají i sami. Vznikla totiž pacientská organizace Diagnóza FH, z. s., (www.diagnozafh.cz), která sdružuje pacienty a poskytuje jim kompletní informační servis a další podporu. Týden aterosklerózy upozorňuje i na tuto problematiku.

Spojujícím a jedním z nejefektivnějších intervenčních nástrojů je pohyb. Mnohé jeho účinky jsou známé již po desetiletí. Díky objevení myokinů produkovaných svalstvem během zátěže jsou takřka dokonale vysvětleny. Pohyb je suverénně nejefektivnější lék, který je možné na rozdíl od jiných léků bez výjimky doporučit pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění (rozvoje aterosklerózy). „Ve vyšším věku, kdy bývá hybný systém poškozen, nám může pomoci takzvaný odporový trénink,“ radí MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., z III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK, předseda České společnosti tělovýchovného lékařství.

Mgr. Bc. Karel Riegel, psycholog z III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK nám na roli stresu při výskytu aterosklerózy odpověděl: „Jednoznačně vliv má a bohužel především osoby disponované ke kardiovaskulárním onemocněním jsou z psychologického hlediska zranitelnější vůči působení negativního stresu, tedy distresu.“ Zapití stresu například alkoholem vede pouze ke krátkodobé úlevě, jež po odeznění dále prohlubuje účinek distresu pocitem viny.

Kardiolog, MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D., z III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK upozorňuje, že pro běžného člověka čím více pohybu, tím lépe. Číselně se to dá vyjádřit tak, že bychom měli věnovat pohybu střední intenzity (do lehkého zadýchání, někdo se začíná potit) 150 minut týdně rovnoměrně rozděleného do většiny dnů v týdnu. Pro někoho je přijatelnější věnovat 75 minut týdně pohybové aktivitě o vysoké intenzitě (člověk řekne stěží 1–2 slova bez zadýchání). Ještě jednodušeji: měli bychom si dát za cíl minimálně 10 000 kroků za den.

Doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., diabetolog z III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK říká o cukrovce: „Cukrovka je jeden z velmi známých rizikových faktorů pro rozvoj cévních komplikací. Prakticky všichni pacienti s diabetem mají zvýšené kardiovaskulární riziko ve srovnání s osobami bez diabetu. Proto je nutné cukrovku včas rozpoznat a léčit. Zároveň vždy léčíme i další rizikové faktory (cholesterol a vysoký krevní tla). Kuřáky se vždy snažíme odvyknout od kouření. V současné době je podle odhadů a dat z povinného dotazníkového šetření ÚZIS asi 880 tisíc pacientů, o kterých víme, že mají diabetes. Dále předpokládáme, že dalších 200–300 tisíc osob o své diagnóze zatím nemusí vědět. Existuje ještě jedna skupina – osoby s takzvaným prediabetem. Hodnoty cukru u nich již nejsou zcela v normě, ale ještě nejsou splněna kritéria pro diabetes. Pokud by změnili životosprávu, cukrovka se u nich rozvine později, nebo se nemusí rozvinout vůbec.“

Nové informace, tipy a rady, jak na stravování i vhodný pohyb, můžete získat na akci Týden aterosklerózy. Ten podporuje i Magistrát hl. města Prahy. Ing. Radek Lacko, radní pro zdravotnictví nám sdělil své důvody: „Prevence je základ, a co se zdraví týče, platí to dvojnásob.“ Z pozice radního hl. m. Prahy pohlíží na problematiku komplexně: v současnosti se zahajuje například program prevence zubních kazů u dětí, v rámci agendy MA21 prostřednictvím pestrých streetových akcí se rozhýbávají a vzdělávají obyvatele jednotlivých městských částí. Asi největší pozornost se věnuje prevenci civilizačních chorob v čele s diabetem nebo aterosklerózou.

VŠTJ Medicina Praha ve spolupráci s Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze a za významné podpory hl. města Prahy a pod záštitou radního pro zdravotnictví ing. Radka Lacka pořádá Týden aterosklerózy. Hlavní celodenní akce se uskuteční 24. 4. 2018 na Karlově náměstí, kde bude možné se nejen teoreticky, ale především prakticky seznámit s primární resp. sekundární prevencí. Podrobný program lze nalézt na stránkách www.tydenaterosklerozy.cz.   Dle TZ

 

www.vfn.cz

www.amic.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová