Dotazy na VZP

Dotaz pro VZP – doklady pro pobyt Mořský koník


Kategorie: Aktuality Dotazy na VZP 
12.duben 2018

Musí dítě mít pro účast na pobytu Mořský koník svůj cestovní pas, nebo může jet na občanský průkaz? Odpovídá Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

Pro cestu a pobyt v zahraničí na léčebně-ozdravném pobytu Mořský koník musí mít dítě vlastní platný cestovní doklad (cestovní pas nebo občanský průkaz), bez kterého nemůže vycestovat.

Do obou zemí, Bulharska, které je členským státem EU, i Černé Hory, která členským státem není, je možno vycestovat na základě platného občanského průkazu typu identifikační karty. Akceptovány jsou všechny typy těchto průkazů. Na vlastní občanský průkaz mohou cestovat i děti mladší 15 let, pokud jim ho rodiče nechají vystavit. Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji (s čipem i bez čipu) se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (od 1. ledna 2016 došlo ke zrušení místní příslušnosti podle trvalého pobytu občana a vydávajícím úřadem bude ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, u něhož se podá žádost o vydání občanského průkazu).

Druhou možností je platný cestovní pas České republiky, a to jak se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, tak i bez nich. Platnost pasu je třeba s předstihem zkontrolovat, resp. včas požádat o jeho vydání. Běžná lhůta stanovená pro vydání cestovního pasu je 30 dní.

Pokud má dítě cestovní doklad jiné země z důvodu cizí státní příslušnosti, je povinností zákonných zástupců dítěte zajistit mu takové doklady, aby mohlo v rámci akce Mořský koník vycestovat do zahraničí.

V případě jakýchkoli pochybností ohledně cestovního dokladu se obraťte na regionální oddělení pasů a víz nebo se můžete informovat na internetových stránkách ministerstva zahraničních věcí (www.mzv.cz) a ministerstva vnitra (www.mvcr.cz).

Kdyby dítě na letišti nemělo platný cestovní doklad, nemohlo by se pobytu zúčastnit a jeho zákonní zástupci by museli počítat se storno poplatkem v plné výši.

Nezapomeňte také dítě pro jistotu vybavit na cestu jeho průkazem pojištěnce, i když naprostá většina zdravotních problémů může být vyřešena přímo v rámci hotelové destinace. Zdravotní péči totiž poskytují lékaři a zdravotní sestry v ambulantní ordinaci v místě pobytu (včetně vstupního, průběžného a závěrečného vyhodnocení léčebně-ozdravného pobytu lékařem). V případě potřeby je pak zajištěna možnost laboratorních vyšetření a další nutné lékařské péče ve zdravotnickém zařízení v blízkosti pobytového místa.

www.vzp.cz

 

 

 

Autor: MUDr. Olga Wildová