Nemoc a zdraví

Odborná konference „Kontroverze v onkologii“


Kategorie: Rakovina Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
11.duben 2018

Ve čtvrtek 12. dubna 2018 bude v Dříteči u Pardubic zahájen již VIII. ročník odborné konference. Konference, kterou již tradičně pořádá společnost Multiscan i pod hlavičkou Komplexního onkologického centra Pardubického kraje (dále KOC), je garantována Českou onkologickou společností ČLS JEP, koná se pod záštitou Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky JEP a bude trvat do pátku 13. dubna. Záštitu nad ní převzali také Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví ČR, JUDr. Martin Netolický, Ph.D. hejtman Pardubického kraje, Ing. Martin Charvát, primátor města Pardubic a prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc., děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice

„Jedná se o jednu z významných odborných onkologických konferencí, která si během prvních sedmi ročníků vybudovala významné postavení. Řada účastníků se k nám ráda vrací“, konstatuje MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D., náměstkyně pro klinickou a radiační onkologii. Letošní „Kontroverze“ budou věnovány terapeutickým postupům v léčbě karcinomu prsu, kolorektálního karcinomu, karcinomu prostaty nebo otázkám souvisejícím s moderními technikami radioterapie nádorových onemocnění. „Během dvoudenní konference vystoupí celkem 24 předních odborníků z komplexních onkologických center nejen z České republiky ale i významní hosté ze zahraničí. V úvodním bloku prvního dne bude jistě velmi zajímavá přednáška doc. MUDr. Tomáše Büchlera, Ph.D., přednosty Onkologické kliniky Thomayerovy nemocnice Praha na téma transplantace stolice v léčbě nádorů. V jedné z dalších sekcí vystoupí zahraniční účastníci MUDr. Zuzana Lovasová z onkologické kliniky ve Västeräs (Švédsko) a doc. MUDr. Josef Kovařík, Ph.D. z Newcastle upon Tyne Hospitals (Velká Británie).

V pátek se mohou účastníci konference těšit na přednášky ředitele Masarykova onkologického ústavu prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc., ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky doc. RNDr. Ladislava Duška, Ph.D. a předsedkyně České onkologické společnosti doc. MUDr. Jany Prausové, Ph.D., které se budou týkat hlavně koncepce onkologické péče v České republice.

Velkou hvězdou naší konference bude další zahraniční účastník prof. Dr.med. Nadia Harbeck, Ph.D. z Univerzitní nemocnice v Mnichově (Německo), která se budě věnovat endokrinní léčbě metastatického karcinomu prsu. „Během obou dní se přednesou své příspěvky i další přednostové onkologických pracovišť z Hradce Králové prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D, Masarykova onkologického ústavu prof. Pavel Šlampa, Ph.D. a Olomouce prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.“ dodává doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc., přednosta KOC Pardubického kraje, který je také odborným garantem této konference.

Konference se uskuteční v Kongresovém centru Kunětická Hora v Dříteči u Pardubic. „Konference bude slavnostně zahájena ve čtvrtek 12.4.2018 ve 12,30 hodin, zahrnuje pět odborných tématických bloků a bude ukončena v pátek rovněž ve 13,20 hod. Na závěr prvního dne konference při společenském večeru vystoupí populární česká skupina Buty.

„Náš kongres je jediným v České republice, který nesponzorují farmaceutické firmy a vše hradí majitel Multiscan s.r.o. ing. Sotirios Zavalianis, který se jako vždy setkání předních českých onkologů rovněž zúčastní“, uvádí MUDr. Vít Ulrych, lékař a tiskový mluvčí Onkologického centra Multiscan. Dle TZ.

www.multiscan.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová