Medicína

Chronickou žilní nemoc lze léčit, ale včas


Kategorie: Aktuality 
13.duben 2018

Chronickou žilní nemocí nazýváme jakékoliv morfologické nebo funkční postižení žilního systému projevující se subjektivními symptomy nebo objektivními nálezy. Je to chronické celoživotní onemocnění, které se zhoršuje s věkem. Chronické žilní onemocnění trápí 60–70 % dospělých Čechů. U žen se vyskytuje 2 až 3x častěji než u mužů. Důvodem vyššího rizika u žen je mimo jiné působení progesteronu, který tlumí napětí hladké svaloviny, a tím vede současně ke snížení pevnosti žilní stěny. Pravděpodobnost vzniku chronických žilních onemocnění zvyšuje kromě dědičnosti a pohlaví také životní styl spojený s nadváhou, dlouhodobým stáním či sezením, užívání hormonální antikoncepce nebo těhotenství spojené s větší zátěží. Vliv mají i dietní zvyklosti a poruchy vyprazdňování. Onemocnění, které zná většina z nás jako křečové žíly, metličky nebo bércové vředy, je možné řešit díky včasné návštěvě lékaře.

Odborníci upozorňují, jak je důležité si všímat již prvních příznaků (otoky končetin při delším stání, pocity napětí v dolních končetinách). Z  mezinárodní studie vyplývá, že Češi první signály žilních onemocnění podceňují a mají tendenci je bagatelizovat. V porovnání s dalšími evropskými zeměmi konzultují čeští pacienti žilní onemocnění v pokročilejších stadiích. Lékaře je proto vhodné navštívit již při prvních příznacích.

Prvotní příznaky onemocnění jako jsou pocity těžkých či oteklých nohou, bolest nohou nebo křeče mohou rychle přejít v závažnější zdravotní komplikace. Mnoho žen si myslí, že metličky, neboli mikrovarixy, jsou jen problémem kosmetickým a nevnímají budoucí riziko. Metličky jsou již vlastně malé křečové žily, které se objevují mnohem častěji u žen a mohou vznikat už v období puberty, často po začátku užívání hormonální antikoncepce.

Křečové žíly jsou viditelným projevem onemocnění žilního systému. Důležitá je nejen dědičnost, ale hlavně životní styl.  Pokud jsou problémy s křečovými žilami v rodině, lze mít chronické žilní onemocnění, i když zatím žádné příznaky na nohách nejsou patrné. Dlouhodobé stání nebo sezení bude žílám dál škodit. Kromě režimových opatření, případně nošení kompresních punčoch, mohou pomoci venofarmaka (léky posilující žilní stěnu).

Také dlouhodobý otok může být příznakem pokročilejšího stadia chronického žilního onemocnění. Může mít různé podoby i důvody. Pokud se např. objeví červený uzlík, který je na dotek teplý a bolestivý, jedná se pravděpodobně již o povrchový žilní zánět, tzv. flebitidu. Tento stav rovněž vyžaduje návštěvu odborníka. Pokud dojde k otoku končetiny, která je dokonce na dotek studenější než druhá, může se jednat o trombózu, která vzniká kvůli zpomalení nebo zastavení žilního odtoku vlivem krevní sraženiny, trombu. Kůže při ní může být bledá, nebo namodralá. Dalšími příznaky bývají zvýšená teplota, zrychlený puls, silné bolesti v lýtku a tupá bolest v noze. Trombóza se objevuje často u lidí, kteří netrpí křečovými žilami, ale jsou po úrazu, operaci nebo se nemohou hýbat. Okamžitá návštěva lékaře je velmi důležitá.

Pokud už je postižená kůže dolní končetiny (hnědavé skvrny), může se jednat o závažnější stav chronického žilního onemocnění, který se může zhoršit až do bércového vředu. Bércový vřed je chronickým a dlouhodobým onemocněním, které se i po vyléčení často vrací. Proto je nejlepší léčbou prevence.

Výše uvedené příznaky signalizují žilní onemocnění. Zatímco krev v tepnách proudí díky síle srdce, žilní systém je závislý na lýtkových a stehenních svalech pracujících během chůze. Chlopně v žilách zabraňují zpětnému proudění a tomu, aby krev zůstávala v dolních končetinách. Pokud ale dojde k rozšíření žil, tzv. svalově žilní pumpa přestává fungovat a začne docházet ke zpětnému toku krve (tzv. refluxu). Důvodem je především zánětlivá reakce na chlopních, která probíhá hned od počátku onemocnění. Proto je důležité řešit situaci hned při prvních příznacích. Dlouhodobá léčba pak spočívá na třech pilířích.

Prvním je životní styl, ve kterém by neměl chybět pravidelný pohyb (chůze, plavání, jízda na kole) a odpočinek se zvýšenou polohou nohou. Nepříjemné příznaky zlepší také volné oblečení a pohodlná obuv, v případě nadváhy snížení hmotnosti. Kompresní punčochy nebo bandáže snižují zvýšený žilní tlak, mohou přinést okamžitou úlevu a jsou prevencí dalších obtíží. A konečně léky, které jsou zaměřeny na zlepšení žilního oběhu (venofarmaka), zmírňují žilní hypertenzi, zpevňují žilní stěnu a zlepšují průtok krve žilami. Jedná se o léky na předpis, které může předepsat jak specialista, tak praktický lékař a které jsou vhodné již od první fáze nemoci. Důležité je přitom užívat je dlouhodobě a pravidelně. V případě, že výše uvedené postupy nepomohou, přichází na řadu chirurgická léčba. Aby se ale zdravotní komplikace nevrátily, je nutno dodržovat i po ní výše uvedená opatření. Dle TZ

www.zilniporadna.cz

www.focuc-age.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová