Sexuální zdraví

Nedostatek testosteronu z pohledu sexuologa


Kategorie: Aktuality Sexuální zdraví 
06.březen 2018

Nedostatkem testosteronu trpí nejčastěji muži po padesátém roce života. V posledních letech se s ním ale bohužel díky špatnému životnímu stylu, stresu a pracovní vytíženosti setkáváme i u mladších mužů. Testosteron se totiž nejvíce tvoří v noci a brzkých ranních hodinách ve fázi hlubšího spánku. Proto jeho nedostatek ohrožuje mimo jiné workoholiky a muže ve stresu, kterým mozek i v noci pracuje na plné obrátky. Sexuolog se s nedostatečnou hladinou testosteronu setkává v několika oblastech.

U mladších mužů bývá nedostatek testosteronu v souvislosti s poruchami plodnosti. Dostatečná hadina testosteronu je totiž nezbytná pro správnou tvorbu spermií. Doprovodné příznaky, jako jsou vyšší únava, nižší chuť na sex nebo slabší erekce, muž obvykle přisuzuje přepracování a stresu a nikoli nedostatku testosteronu.

Při řešení problému se podávají lé stimulující varlata k vlastní hormonální produkci. Situace se často upraví a produkce testosteronu se poté normalizuje. Častější jsou však případy, kdy se po vysazení stimulační léčby muž opět dostává do stejné situace jako před léčbou neplodnosti.

Pokud má muž v mladším věku i po léčbě neplodnosti nízké hladiny testosteronu, přichází v úvahu dlouhodobá substituční terapie testosteronem. (Perorální tablety, injekce s kratším (třítýdenním) aplikačním intervalem, depotní (postupně se uvolňující) s intervalem až 3 měsíce. Nejnovější a nejšetrnější je aplikace testosteronu ve formě trans dermálního gelu.

Kromě potíží s plodností bývá nízká hladina testosteronu při poruchách erekce a při poklesu či ztrátě chuti k sexu neboli sexuální apetenci. U poruch erekce ale nemusí být nedostatek testosteronu jedinou příčinou. Erekce je rovněž závislá na kvalitě cév. Pokud jsou cévy zanesené cholesterolem, vazivem, tuky atd., může se snížit přítok krve potřebný k udržení dostatečné erekce a zároveň se snižuje množství chemických látek a enzymů v cévní výstelce (endotelu), které pomáhají erekci vyvolat a udržet. Nedostatek testosteronu se zde uplatňuje i jako sekundární faktor – cévní problémy bývají totiž u mužů s nedostatkem tohoto hormonu častější. Úprava hladiny testosteronu může být tedy prospěšná i v těchto případech.

Snižující sexuální apetenci může působit také zvýšená hladina prolaktinu, vztahové problémy, psychické potíže atd. Úprava hladiny testosteronu může mít v indikovaných případech své místo i zde. Muži totiž na nízkou hladinu testosteronu reagují velice podobně jako ženy na nízkou hladinu estrogenu. Bývají tedy, podobně jako ženy, citlivější, náladovější a vztahovační. I vtipná poznámka, kterou by jinak přešli s nadhledem, se jich může více dotknout, mívají spíše sklony k depresivním náladám atd. Výše uvedené stavy mohou mít za následek napětí ve vztahu, partnerské rozepře, nedorozumění a komunikační problémy, které se mohou vhodnou léčbou s úpravou hladiny testosteronu výrazně zlepšit.

Nedostatek testosteronu, jak vyplývá z výše uvedeného, neovlivňuje tedy jenom sexuální funkce muže, ale i jeho okolí a zároveň i jeho duševní a fyzické zdraví. Léčbu testosteronem by měl řídit lékař, který dané problematice rozumí (androlog, urolog). I mezi lékaři jsou totiž stále rozšířené mýty o substituční léčbě testosteronem a její bezpečnosti. Pokud je ale léčba testosteronem indikovaná (je prokázáno lékařským vyšetřením, že je pro pacienta vhodná a doporučená), je rovněž i bezpečná a její přínos pro pacienta je významný.  

Časté mýty v ordinaci sexuologa – : poměrně hustý porost ochlupení a dobrý růst vousů znamená dosti testosteronu. Mylná představa je bohužel často zakořeněná i mezi lékaři a platí jen částečně. Růst vousů a tělesného ochlupení je ovlivněn více faktory - genetikou, citlivostí cílových tkání na testosteron, množstvím receptorů pro testosteron a dalšími. Poměrně často se stává, že i muži s dobrým růstem vousů a ochlupení mohou mít nízkou hladinu testosteronu a potřebují pomoc odborníka.

Fyzická aktivita podporuje sice tvorbu testosteronu, ale sexuologové se v praxi setkávají s mnoha profesionálními sportovci s nízkou a nedostatečnou hladinou testosteronu. I když bylo tělo schopné se na danou skutečnost v něčem částečně adaptovat, tvorba spermií je výrazně ovlivněná a je zde třeba začít s léčbou.

Každý jedinec má v sobě mužské i ženské pohlavní hormony, ale u každého pohlaví jsou v jiných hodnotách a v jiném poměru. Ženy s nízkou hladinou testosteronu poměrně často trpí například poklesem zájmu o sex. Při jeho doplňování u nich ale musíme být velmi opatrní, aby u nich nedošlo k fyzickým změnám a nestaly se z nich „mužatky“.

Obezita sama je rizikovým faktorem pro rozvoj erektilní dysfunkce, navíc v tukové tkáni se více tvoří estrogeny, které mohou tvorbu testosteronu brzdit. Úprava hladiny testosteronu může pomoci v podpoře růstu svalové hmoty a její regeneraci po fyzické aktivitě. Tím je podpořeno rychlejší a lepší spalování a i hubnutí jde většinou lépe. Dle sexuologa MUDr. Pavla Turčana.

www.focus-age.cz

 

 

 

 

 

 

Autor: MUDr. Olga Wildová