Medicína

Transfuzní přípravky bez bílých krvinek ve FN Hradec Králové


Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
09.únor 2018

Fakultní nemocnice Hradec Králové podala svým pacientům již 100.000 transfuzních přípravků bez bílých krvinek. Úplnou deleukotizací erytrocytů zavedla nemocnice v roce 2011 jako první zdravotnické zařízení v České republice. Lékaři od té doby evidují výrazný pokles takzvaných potransfuzních reakcí, mezi které patří například zvýšená teplota či poškození imunity.

 

„K odstraňování leukocytů z transfuzních přípravků jsme přistoupili, protože v některých případech mohou být pro příjemce transfuzních přípravků škodlivé,“ řekl primář Transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové MUDr. Vít Řeháček, působící také jako místopředseda Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP. Tato odborná společnost usiluje o zavedení deleukotizace transfuzních přípravků ve všech nemocnicích v ČR. Odstraňování bílých krvinek z transfuzních přípravků funguje již od 90. let například v Německu či Rakousku, v České republice po FN HK zavedlo tuto metodu pouze několik nemocnic.

Bílé krvinky se na Transfuzním oddělení odstraňují za pomoci filtru, který obsahuje set pro každého dárce. Náklady na deleukotizaci erytrocytů činí zhruba 300 korun na každý odběr. „Po zavedení deleukotizace v roce 2011 klesl na polovinu počet potransfuzních reakcí, které máme hlášené z jednotlivých oddělení,“ řekl Řeháček. Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové se objevovalo před zavedením deleukotizace zhruba 40 potransfuzních komplikací ročně, nyní se jejich počet pohybuje kolem dvou desítek.

Pracoviště provede ročně zhruba 16 000 odběrů plné krve a 14 000 odběrů plazmy, ze kterých připravuje různé transfuzní přípravky. Většinu z nich využijí lékaři ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, například pro pacienty při akutních krváceních s velkou ztrátou krve či pro pacienty trpící anémií.

Transfuzní oddělení FN HK přivítá nové dárce krve, protože spotřeba transfuzních přípravků v posledních letech stále stoupá. Krev mohou darovat zdraví lidé mezi 18 a 65 lety, při odběru se odebírá necelý půl litr krve.

Případní zájemci najdou více informací na https://www.fnhk.cz/transf. Transfuzní oddělení připravuje každoročně akce pro nové dárce krve, například ve spolupráci s hokejisty HC Mountfield Hradec Králové či Fakultou informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Dle TZ.

 

www.fnhk.cz

 

 

Autor: MUDr. Olga Wildová