Medicína

Terapeutická zahrada pro pacienty s Alzheimerovou chorobou


Kategorie: Aktuality 
02.únor 2018

Koncept návratu k přírodě, k vlastní přirozené podstatě a zdravějšímu či pomalejšímu způsobu života se promítá také do trendů péče o nemocné a seniory. Stáří ani nemoc nejsou důvodem k izolaci nebo k rezignování na běžné radosti a potřeby, jakou je třeba pohled do zeleně či pobyt na čerstvém vzduchu. Terapeutických zahrad na území České republiky vzniká čím dál více, jedna se v polovině roku 2018 díky dárcům má zrodit také v Alzheimercentru Zlín.

 

Aktivnější a naplněnější život přes den, na čerstvém vzduchu a přirozeném světle, v prostředí plném záporných iontů, které nabíjejí energií, má blahodárný vliv na kvalitu našeho života, psychickou a fyzickou pohodu, ale i na náš spánek. Tohle pravidlo platí u lidí s Alzheimerovou chorobou dvojnásob. Výzkumy prokazují, že aktivity zapojující všechny smysly probouzejí v nemocných pozitivní emoce, které jinak již nezažívají pravidelně. Lidem s Alzheimerovou chorobou pomáhá práce a pobyt na zahradě objevit znovu svět, na který možná zapomněli. Příjemné vzpomínky zasunuté v dlouhodobé paměti se díky kontaktu s hlínou, šumění listí, cvrlikání ptáků či vůni posekané trávy vynořují a navracejí jejich mysl zpět do časů, kdy byli zdraví a spokojení.

Zlín, který v podzimním programu „ČSOB pomáhá regionům“ získal se svým projektem „Zahrada patří k domovu, domov je místo, kde se cítíme bezpečně“ krásné druhé místo. Díky prostředkům od ČSOB ve výši 40.000 Kč a darům menších dárců získalo jedno z devíti zařízení sítě Alzheimercentrum, zajišťující komplexní specializovanou péči osobám s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence, celkovou částku 95 759 Kč.

 

Sázení bylinek, opečovávání vypěstované zeleniny či společná procházka pod rozkvetlými stromy přispívá nejen k pocitu sounáležitosti v rámci komunity, rozvoji jednotlivých vztahů a vzájemné komunikaci, ale zejména vrací do života lidí smysl a účel.

 

 Pro terapeutickou zahradu určenou osobám s demencí platí určitá pravidla a je dobré při jejím vytváření pamatovat i na možná úskalí. Vedle zajištění snadného a bezpečného přístupu pro všechny uživatele zahrady, včetně osob méně mobilních či na vozíku, se například doporučuje vybudovat raději vyvýšené záhony kvůli snazší obslužnosti nebo se vyhnout použití jedovatých rostlin. Běžný zdravý člověk si ani možná neuvědomí, jak matoucí mohou být pro dezorientované osoby slepé uličky či schovaná zákoutí. Ať už je však celkové pojetí zahrady a využití okrasných i funkčních prvků jakékoli, měla by hlavně být krásným a příjemným místem, přinášejícím svým návštěvníkům chvíle radosti a pohody. Dle TZ.

http://www.alzheimercentrum.cz/nase-zarizeni/zlin/

http://www.csobpomaharegionum.cz/#zlinsky

www.media-list.cz

 

 

Autor: MUDr. Olga Wildová