Medicína

Nová dohoda ČLK s VZP


Kategorie: Aktuality 
01.únor 2018
Dne 19 .1. 2018 podepsali generální ředitel VZP ČR Ing. Kabátek a prezident ČLK  MUDr. Kubek novou dohodu, která v porovnání s dohodou z  listopadu vylepšuje podmínky pro soukromé lékaře při zachování výhod vyjednaných již dříve.

Hlavní parametry 1. Dohody z listopadu 2017  - Zmírnění regulací
Za rok 2017 nebude uplatňována v segmentu ambulantních specialistů, ambulantních gynekologů a praktických lékařů regulace na léky a vyžádaná péče bude regulována na základě principů roku 2016.
Vyúčtování za rok 2018 bude mít dvě fáze, průběžné vyúčtování bude finančně vypořádáno do konce dubna 2019, konečné vyúčtování do konce června 2019.

V roce 2018 bude nadále realizována bonifikace za celoživotní vzdělání pro lékaře, a to v segmentu ambulantních specialistů, ambulantních gynekologů a praktických lékařů. Pojišťovna uplatní bonifikace u poskytovatelů, kde nejméně 50% lékařů má platný Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK. ČLK předá VZP seznam držitelů platných Diplomů celoživotního vzdělávání k 15. 12. 2017.

Vylepšení dle 2. Dohody z ledna 2018 -  Mírné zvýšení úhrady pro všechny ambulantní specialisty Pro ambulantní specialisty zvýší VZP základní hodnotu PURO nikoliv o 1,8% dle textu úhradové vyhlášky, ale o 2,0%.

V porovnání s dohodou z listopadu 2017 se zvyšuje bonifikace pro lékaře, kteří jsou držiteli Diplomu celoživotního vzdělávání a tento diplom měli již v roce 2016, tím, že také jim bude navýšena hodnota PURO o 1%. Dochází k upřesnění podmínky pro přiznání bonifikace a to tak, že platný Diplom musí mít lékař nikoliv celý rok, ale nejméně 9 měsíců v průběhu kalendářního roku 2018.

VZP bude dále u ambulantních specialistů bonifikovat širší časovou dostupnost a to u poskytovatelů, kteří alespoň u jednoho IČP mají ordinační dobu minimálně 30 hod týdně, 5 dnů v týdnu a alespoň jeden den splňují podmínku ordinačních hodin již od 7:30 nebo do 17:00. Přiznání této bonifikace ne výši další 1% PURO je ale podmíněno nepřekročením limitu 102% nákladů za léky a zdravotnické prostředky a 102% nákladů za indukovanou péči oproti porovnávacímu období.

ČLK předá VZP seznam držitelů platných Diplomů celoživotního vzdělávání ještě jednou a to k 28. 2 .2018. Lékař má právo doložit vlastnictví platného Diplomu pojišťovně též individuálně a to kdykoliv v průběhu roku 2018. Dle TZ.

.
MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK

www.clkcr.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová