Medicína

Průlomová léčba metastatické rakoviny prsu ve Velké Británii


Kategorie: Aktuality Rakovina 
30.leden 2018

Britské pacientky s metastatickou rakovinou prsu s pozitivními hormonálními receptory mají od poloviny listopadu 2017 dostupnou novou průlomovou léčbu označenou jako CDK 4/6. Jejím základem jsou látky blokující enzymy CDK 4/6, které jsou zodpovědné za růst nádoru. Nová cílená léčba přináší pacientkám dvojnásobně delší dobu do progrese oproti současně dostupné hormonální léčbě.

Zatímco pacientky v České republice na úhradu této léčby ze zdravotního pojištění stále čekají, britský institut NICE (National Institute for Health and Care Excellence), hodnotící efektivitu léčby z hlediska dopadu do rozpočtu a přínosu pro pacienty, již úhradu léků pro britské pacientky s metastatickou rakovinou prsu doporučil. Podle odhadů tak bude mít každoročně v britském systému veřejného zdravotního pojištění přibližně 8 tisíc žen přístup ke dvěma průlomovým lékům Ibrance (Pfizer) a Kisqali (Novartis). Ústav pro výzkum rakoviny (ICR – The Institute of Cancer Research) v Londýně označil léky s účinnými látkami palbociclib (Ibrance) a ribociclib (Kisqali) za „nejdůležitější posun“ pro ženy s pokročilou rakovinou prsu za poslední dvě desetiletí. Odborníci očekávají, že se do budoucna bude jednat o zlatý standard léčby.

„Schválení úhrady nových průlomových léků je pro britské pacientky s metastatickou rakovinou prsu skvělou zprávou. Cílená léčba vedoucí k prodloužení doby v remisi přináší pacientkám nedocenitelný čas, který mohou strávit se svými nejbližšími,“ říká Petra Adámková, ředitelka ONKO Unie a dodává: „V rámci našeho projektu „Nejsem na odpis!“ se snažíme mimo jiné upozorňovat i na důležitost přístupu pacientek k inovativní léčbě. Od zahraničních kolegyň víme, že například lék Ibrance je hrazený i v mnoha dalších evropských státech. Mezi nimi jsou Rakousko, Německo, Holandsko, Dánsko, Norsko, Švédsko, Island, Lucembursko, Švýcarsko nebo třeba Albánie. Doufáme, že se české pacientky dočkají brzo schválení úhrady nových převratných léků, stejně jako nyní nově pacientky v Británii.“

V současné době probíhá proces schvalování úhrad léku Ibrance i v České republice. Z hlediska nákladové efektivity posoudil institut NICE Ibrance jako nákladově efektivní s cenou 30 000 liber za QALY, tedy cca 850 000 Kč za rok získaného kvalitního života. NICE dále uvedl, že je možné, že prodloužení doby celkového přežití může být i vyšší než doba přežití prokázaná na základě klinické studie PALOMA-1. NICE rovněž zdůrazňuje, že kvalita skóre života (EQ-5D) ve studii PALOMA-2 může představovat podcenění přínosu palbociclibu, protože EQ-5D neměří přínos z oddálení budoucích chemoterapií.

„Pacientky s diagnózou metastatické rakoviny prsu jsou vděčné za jakékoliv zpomalení vývoje nemoci a prodloužení kvalitního života. Lék jim pomůže zachovat si soběstačnost a schopnost vykonávat běžné činnosti. Z každodenního kontaktu s pacientkami víme, že oddálení progrese nemoci a šance vést normální život bez větších omezení je klíčová. Věříme, že české pacientky brzy dostanou stejnou šanci jako pacientky v řadě dalších evropských států,“ doplňuje Adámková. Dle TZ.

 

www.mhw.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová