Úrazy dětí

Úrazy dětí v jezdectví


Kategorie: Úrazy dětí Aktuality 
28.prosinec 2017

Dne 18. 12. 2017 se konal seminář „Úrazy dětí v jezdectví,“ jímž vrcholila práce na projektu „Prevence úrazů dětí v jezdectví v kontextu sociálně ekologického modelu.“ Realizátorem projektu bylo Centrum úrazové prevence při Ústavu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. 

Jezdectví, stejně jako každá sportovní činnost, s sebou přináší řadu rizikových situací. Riziko vzniku úrazu nezávisí na věku, ale na dovednostech a zkušenostech jezdce. Tato oblast však má svá specifika. Je nutno si uvědomit, že jezdec dosahuje rychlosti až 65 km/h a jeho hlava je ve výši až 4 metrů, takže při pádu může dojít k vážným úrazům hlavy a páteře, u dívek mohou mít následky úrazu i vliv na reprodukční zdraví v pozdějším věku.

 V poslední době je jezdecký sport poměrně dobře dostupný i pro nezkušené jezdce, např. na letních táborech. Jízda na koni je bezesporu vhodnou sportovní aktivitou za dodržení základních bezpečnostních pravidel, jako je používání ochranných a bezpečnostních pomůcek a také dodržování určitých zásad přístupu ke koni, ať již ve stáji či v terénu.

Účastníci semináře získali informace o možných úrazech v jezdectví z pohledu lékařky urgentního příjmu, naučili se poskytovat první pomoc, byly jim představeny základními bezpečnostní pomůcky a pravidla chování v jezdectví a v neposlední řadě se dozvěděli, jak postupovat při výběru vhodného jezdeckého klubu pro to, které dítě. Seminář byl určen pro zájemce o jezdecký sport. Dle tiskové zprávy, která vznikla v rámci projektu „Prevence úrazů dětí v jezdectví v kontextu sociálně ekologického modelu“ (OZS/16/4113/2017) za podpory MZČR.

www.originalcom.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová