Medicína

Náhlá srdeční zástava při kompetitivních sportech


Kategorie: Aktuality 
28.prosinec 2017

Vzdor velkému zájmu o sport – kompetitivní i rekreační, nemáme dosud validní statistiky o výskytu náhlé srdeční zástavy a smrti ani u vrcholových sportovců, i když právě jim se věnuje masmediální a on-line pozornost. Prevence není sjednocena ani v organizovaném sportu.

Řada kanadských univerzitních pracovišť shromáždila velkou řadu zdravotních údajů v retrospektivní studii na dané téma u kompetitivních i rekreačních sportů s náhlou smrtí při výkonu i hodinu poté již tzv. v tělesném klidu. Studie zahrnuje data z let 2009 – 2014 o náhlých srdečních zástavách v terénu u osob ve věku 12 – 45 let v souvislosti s aktuální sportovní činností a výkonem.

Doplnila je rozhovory s přeživšími i s členy jejich rodin – o anamnéze před zástavou, o preventivním sledování, o následné kvalitě života.  Podrobný text v NEJM má 10 stran s řadou tabulek, s individuálními rozbory dat, pohlaví a věku, typu sportu, neodkladné resuscitace, se svědky příhody, včetně biochemických markerů apod.

Databáze zahrnuje studovaných 18,5 milionu let/na sportovce se 74 náhlými srdečními zástavami. Z nich bylo 16 spojeno s kompetitivními sporty a 58 zástav vzniklo při rekreační sportovní činnosti nebo do jedné hodiny po aktuálním výkonu. Výskyt byl 0,76 případu /100 000 atletických roků; přežilo 43,8 % sportovců s úspěšným propuštěním z nemocnice.

Mezi soutěživými sporty byly dvě zástavy spojeny s hypertrofickou kardiomyopatií; žádná z nich se nevázala na arytmogenní pravou komoru. Pouze ve třech případech bylo pravděpodobně možno zjistit rizikový stav předchozím cíleným screeningem.

Studie statisticky prokazuje vzácný výskyt náhlé srdeční zástavy. Přesto téma vyžaduje systematickou pozornost a propracování screeningu preventivních vyšetření i stanovení rizikových kritérií především v kompetitivní a vrcholové sportovní činnosti.

LANDRY,  CH et al.: Sudden Cardiac Arrest during Participation in Competitive Sports. New Engl J Med 377, 2017; 20: 1943 – 1953

Z referátového výběru doc. MUDr. Jarmily Drábkové, CSc.

Autor: MUDr. Olga Wildová