Další

Nová léčba virové hepatitidy C s téměř 100% účinností


Kategorie: Játra - onemocnění Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
24.listopad 2017

Virová hepatitida typu C (HCV) je záludné a velice vážné onemocnění, které může i desítky let probíhat s minimálními příznaky. Svým nositelům téměř ve všech případech přivodí fibrózu a mnohým i cirhózu jater, v nejhorším případě selhání jater nebo hepatocelulární karcinom, které mohou bez transplantace vést až ke smrti.

 

Léčba tohoto virového onemocnění, jehož původce byl objeven teprve v r. 1989, byla ještě nedávno náročná a zdlouhavá. Při terapii založené na podávání interferonů pacienti trpěli  velkou únavou, bolestmi i psychickými problémy. Často proto raději terapii sami předčasně opustili nebo jim musela být ukončena třeba pro závažné bakteriální infekce nebo poruchy krvetvorby.

A ani ti, kteří ji dokončili, neměli zdaleka vyhráno. Před deseti lety se z HCV uzdravilo přes 40 procent léčených a ještě před pěti lety nejvíce 60 procent těchto nemocných.

 Po čtvrt století od objevu viru se hepatitida C stala téměř ve 100 procentech případů vyléčitelnou. Takového pokroku v tak krátkém čase dosud žádná jiná oblast medicíny nedosáhla! A navíc – k vyléčení stačí po dobu 12 týdnů polykat jednu tabletu jednou denně, bez závažných nežádoucích účinků. Kombinace dvou účinných látek v jedné tabletě umožňuje cíleně zasáhnout vir v přesných okamžicích jeho životního cyklu a tak zabránit jeho dalšímu množení.

„Úspěšnost moderní léčby HCV je konzistentně vysoká u všech skupin pacientů, ať už se v minulosti neúspěšně léčili, nebo jsou léčeni poprvé, navíc bez ohledu na to, s jakým množstvím viru v těle do terapie vstupují, zda jsou po transplantaci jater a podobně,“ vysvětlil MUDr. Jan Šperl, CSc., koordinátor programu léčby virových hepatitid Kliniky hepatogastroenterologie, IKEM, Praha na TK pořádané v listopadu 2017 v Praze v Klubu amReview.

Bohužel, v celé České republice žije dnes velké množství nemocných s HCV, kteří v důsledku předchozí náročné, ale neúspěšné léčby rezignovali a se svým onemocněním se již jen v tichosti trápí obavami z dalšího osudu a z komplikací. Mnozí po předchozích negativních zážitcích ve strachu z další léčby raději přestali docházet do ambulancí a vypadli tak ze sledování.

MUDr. Soňa Fraňková, Ph.D., rovněž z Kliniky hepatogastroenterologie, IKEM, Praha v této souvislosti zdůraznila, že všichni tito nemocní by se měli – i díky sdělovacím prostředkům – dozvědět, že pro ně medicína má novou, účinnou a přitom dobře snášenou léčbu.

Aby byla zachována vysoká kvalita i bezpečnost péče, mohou tyto nejmodernější přípravky léčby HCV podávat pouze vybraná specializovaná centra. Každý nemocný s HCV by měl vědět, že se na ně může obrátit i sám. Pokud se, dostane do jejich péče, dostane s moderní léčbou i šanci na nový život. Dle TZ

www.mhw.cz

www.msd.cz

 

Seznam pracovišť pro léčbu HCV bezinterferonovými režimy:

IKEM, Klinika hepatogastroenterologie, Vídeňská 1958/9, 14021 Praha 4
ÚVN Praha, Interní klinika 1. LF a ÚVN Praha, U Vojenské Nemocnice 1200, 16902 Praha 2
IV. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha, U nemocnice 2, 128 00 Praha 2
REMEDIS s.r.o., Vladimírova 10, 140 00 Praha 4 FN Plzeň,
1. interní klinika, Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň Lochotín
FN Olomouc, 2. interní klinika gastro-enterologická a hepatologická
Hepato-gastroenterologie HK s.r.o., Třída Edvarda Beneše 1549, 500 12 Hradec Králové
CKTCH, Transplantační oddělení, Pekařská 53, 656 91 Brno
Pardubická Krajská nemocnice, Infekční oddělení, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
Masarykova nemocnice, Infekční oddělení, Sociální péče 3316 /12A, 401 13 Ústí nad Labem
Slezská nemocnice v Opavě, Infekční oddělení, Olomoucká 86, Opava
FN Brno-Bohunice, Klinika infekčních chorob, Jihlavská 20, 602 00 Brno
FN Motol Praha, Infekční oddělení, V Úvalu 84, 150 06 Praha
FN Hradec Králové, Klinika infekčních nemocí, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Nemocnice České Budějovice a.s.,Infekční oddělení, B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
Nemocnice na Bulovce, Infekční klinika, Budínova 2, Praha 8

V ČR žije asi 40 000 osob infikovaných HCV a ročně je nově diagnostikováno přibližně 1 000 nových případů. Po celém světě postihuje více než 170 mil. osob, z toho 15 mil. osob žijících v Evropě. Je to nejčastější příčina cirhózy jater (tzv. „tvrdnutí jater“) v Evropě. Cirhóza jater se do 20 let rozvine až u 30 procent osob trpících chronickou HCV. V důsledku cirhózy jater je v Evropě každoročně zaznamenáno až 170 000 úmrtí. Evropská unie i Světová zdravotnická organizace považují HCV za jednu z největších zdravotních hrozeb v současné Evropě.
V červenci  roku 2017 přijal Evropský parlament usnesení, kterým vyzval Evropskou komisi a členské státy EU, aby vypracovaly komplexní plán boje proti HCV, Cílem je eliminace infekce v evropské populaci do roku 2030.

Autor: MUDr. Olga Wildová