Dotazy na VZP

Dotaz pro VZP – účelové přehlášení


Kategorie: Dotazy na VZP Aktuality 
23.listopad 2017

Náš syn pracuje v zahraničí, v jiné zemi EU. O dovolené na konci roku chce přijet domů a potřeboval by navštívit jednoho svého dřívějšího odborného lékaře. Jak to bude s úhradou této péče? Může se na dobu pobytu zde přihlásit zpět do VZP?

Odpovídá Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

 

Výkon výdělečné činnosti v jiném státě EU znamená, že se na danou osobu plně vztahuje i právní režim tohoto státu upravující celé sociální zabezpečení, včetně zdravotního pojištění. Tuto zásadu "jednoho pojištění" stanoví evropská nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, jejichž pravidly se ČR jako členský stát EU musí řídit. Dokud trvá účast na zahraničním systému pojištění v jiné zemi EU, nelze obnovit účast na českém veřejném zdravotním pojištění. Dočasné přihlášení tedy není možné.

Z účasti na systému zahraničního pojištění vašemu synovi vznikl v zemi výdělečné činnosti nárok na zdravotní péči podle místních právních předpisů (ve stejném rozsahu a za stejných finančních podmínek, jaké platí pro ostatní účastníky systému veřejného pojištění). Jako držitel zahraničního průkazu EHIC, vydaného zemí, ve které výdělečnou činnost vykonává, má právo na poskytnutí nezbytné zdravotní péče ve všech členských státech EU, včetně nezbytné péče při návštěvě ČR. Zdravotní péče v ČR mu bude poskytnuta podle předpisů ČR v závislosti na zdravotním stavu a na plánované délce pobytu zde. Nezbytná zdravotní péče ovšem řeší jen zdravotní problémy, které vznikly v době pobytu v dané zemi (např. úraz, akutní onemocnění nebo zhoršení stavu u chronického onemocnění), a má být poskytována tak, aby se pojištěnec nemusel předčasně vracet. Nemůže jít o péči plánovanou, či preventivní.

Zdravotní služby čerpané v rámci nezbytné péče zde výpomocně uhradí česká zdravotní pojišťovna ve výši, jakou by hradila z veřejného zdravotního pojištění za svého běžného pojištěnce. Následně danou částku přeúčtuje zahraniční zdravotní pojišťovně. Plánovaná návštěva odborného lékaře ale jistě nemůže být posouzena jako péče nezbytná, takže by ji váš syn musel absolvovat jako samoplátce. Pokud by jeho zahraniční zdravotní pojišťovna souhlasila s tím, že může v ČR čerpat zdravotní péči nad rámec péče nezbytné, je třeba, aby ho vybavila evropským formulářem E 112 nebo S2, na kterém bude tato další péče přesně specifikována, stejně tak jako doba platnosti formuláře. Tento dokument je pak pro daného poskytovatele zdravotních služeb zárukou, že mu poskytnutá péče bude zaplacena.

Připomínáme, že vznik účasti na zahraničním systému zdravotního pojištění v jiné zemi EU je klient povinen své české zdravotní pojišťovně neprodleně oznámit a doložit. Zároveň je povinen vrátit český průkaz pojištěnce a nadále nesmí čerpat péči na účet české zdravotní pojišťovny. Jeho zahraniční pojišťovna ho vybaví potřebnými doklady (tj. pravděpodobně tamním průkazem EHIC).

www.vzp.cz

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 


Autor: MUDr. Olga Wildová